Knižnica v Kulpíne

V Kulpíne štartovali oslavy

Po vlaňajšej prestávke, Kulpínčania v tomto roku pokračujú so svojimi oslavami, v rámci ktorých prebieha Deň Kulpína, Predslávnosťové dni v Kulpíne (PDvK) a Svadba voľakedy a dnes. Tohtoročné podujatie sa začalo dnes a pokračovať bude ešte aj zajtra. PDvK - toto vstupné podujatie najväčšej kultúrnej manifestácie Slovákov – Slovenských národných slávností (SNS) – je najvýznamnejšou aktivitou MOMS Kulpín, ktorý si v tomto roku pripomína tridsaťročnicu obnovenej matičnej činnosti. Matica slovenská v Juhoslávii (MSJ) bola síce obnovená v roku 1990, ale väčšina miestnych matičných odborov boli založené v nasledujúcom roku. A pred pätnástimi rokmi (roku 2006) v Spolku kulpínskych žien sa zrodila iniciatíva organizovať podujatie, na ktorom sa budú predstavovať svadobné obyčaje. Prvé podujatie prebiehalo pod názvom „Kulpínska svadba – voľakedy a dnes" a svojim zaujímavým obsahom vzbudilo veľký záujem verejnosti. Už v nasledujúcom roku pomenovanie bolo pozmenené v „Svadba voľakedy a dnes" a v rámci neho sa koná aj predajná výstava tort – tortiáda.

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

V Kulpíne štartovali oslavy

 

Dnes ponúkame iba jednu časť svadobných fotiek a fotografie z vernisáže a zajtra sa širšie zmienime o oslavách. 25. výstavu výtvarnej skupiny KEBY a obrazov namaľovaných počas štvrtej a piatej výtvarnej kolónie v Kulpíne otvoril Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade.

Matičná činnosť v Kulpíne bola obnovená v roku 1991 z iniciatívy MgrTh. Juraja Šefčíka, ktorý bol aj prvým predsedom obnoveného MOMS v Kulpíne. Pri zakladaní miestnej matičnej organizácie za hlavné ciele a úlohy si nové matičné vedenie vytýčilo hájenie práv slovenského etnika, zveľaďovanie jeho kultúry a prispievanie k zachovaniu národného povedomia. V štarte sa formovalo vedenie a založili odbočky cez ktoré by sa mali realizovať početné matičné akcie.

Sviatok dediny – Deň Kulpína (10. júl) sa oslavuje 12 rokov. Návrh členov združenia Klubu Kulpínčanov aby sa 10. júl, deň keď bol v roku 1745 založený terajší Kulpín, vyhlásil za Deň Kulpína, bol schválený na schôdzi Rady Miestneho spoločenstva začiatkom roku 2009.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články