Kratak pregled istorije

46. Rozhlasová súťaž recitátorov

V novosadskom Štúdiu M sa v sobotu 2. novembra 2019 stretli milovníci prednesu poézie a prózy v rámci 46. Rozhlasovej súťaže recitátorov. Účinkujúci súťažili v štyroch kategóriách: prednes poézie žiakov nižších ročníkov, prednes prózy, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov a žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl. Na tohtoročnej súťaži účinkovalo 55 recitátorov.

 

46. Rozhlasová súťaž recitátorov

 

Úhrne 55 žiakov a študentov, rozdelených do troch vekových kategórií predstavili svoje recitátorské zručnosti. Po štvorhodinovom recitačnom pásme a divadelnom predstavení, ktoré predviedli žiaci selenčskej základnej školy, porota v zložení Katarína Melegová Melichová, profesorka Zuzana Týrová a Anna Asodiová zhodnotila všetky prednesy a vybrala najlepších recitátorov. V kategórii nižších ročníkov zvíťazila Klára Keravica z Pivnice, pokiaľ medzi žiakmi 5. až 8. ročníka na porotu najviac zapôsobil poeticky prednes Xénie Vujačićovej. Prózu najlepšie predniesla Kysáčanka Jana Čižmanská, zatiaľ čo medzi študentmi a stredoškolákmi najlepšie poéziu zarecitoval Karmena Kováčová.

 

Zdroj: http://www.rtv.rs/sk

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články