Kratak pregled istorije

Traja králi

My traja králi k vám ideme, šťastie zdravie vám nesieme... Dajbože, aby sa toto trojkráľové prianie splnilo! Zajtra je sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, alebo sviatok Troch kráľov. Gašpar, Melichar, Baltazár – to sú tí traja králi, mudrci z východu, z ktorých jeden býva znázornený s tmavou pleťou. Prišli sa pokloniť narodenému Ježiškovi a priniesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. To, že sa títo králi, ktorí aj keď boli pohania, predsa klaňajú narodenému Ježišovi, ako aj to, že sa narodený Ježiš najprv zjavil (dal vidieť) ľuďom iného náboženského presvedčenia, pohanom, ktorí vyznávajú mnohobožstvo, alebo si uctievajú modly, nás vskutku nabáda k ekumenizmu. Nezáleží teda na vierovyznaní, treba byť Človekom a vážiť si blížneho. To by mohla byť podstata zajtrajšieho sviatku Zjavenia, ktorým sa uzatvára vianočné obdobie.

 

Traja králi

 

Pranostika hovorí, že Na Tri krále zima stále. Tento rok to ale nie je celkom tak, celý budúci týždeň iba zrána bude mrznúť a cez deň sa nám bude aj slnko usmievať a teplota sa bude pohybovať okolo 5 – 7 °C. Ďalšia pranostika: Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více... stále platí a čo nevidieť príde február a Hromnice – Márie, kedy sa dni už začnú výraznejšie predlžovať. Vtedy začnú aj práce v záhradách, samozrejme, ak sa neochladí, čo je možné, keďže: Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.

Na Slovensku bol v minulosti sviatok Troch kráľov v znamení malých koledníkov, prezlečených za Troch kráľov, obchádzajúcich domácnosti, kde koledovali a pritom žehnali domu tým, že posvätenou kriedou napísali na dvere začiatočné písmená troch kráľov a letopočet.

„My traja králi ideme k Vám,
šťastie, zdravie, vinšujeme Vám.
Ďaleko je cesta Vaša?
Do Betléma myseľ naša.
Čože ty čierny stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
Ej, ja nie som žiaden čierny,
som len od slnka opálený.
Slnko je toho príčina,
že je moja tvár opálená.
Keby´s na slnko nechodil,
nebol by´s sa tak opálil.
Maličké sme zavinuli,
do jasličiek uložili.
Dobre sa tu mávajte,
s Pánom Bohom bývajte."

Aj keď sa na Tri krále posúvame „o krok dále", ešte stále sú večeri dosť dlhé, vonku robiť nemožno a to treba využiť na zimné radovánky. Veď, po Troch kráľoch nasledujú fašiangy – obdobie zábav, karnevalov, alebo hoci aj tých starodávnych priadok.

6. január v ľuďoch evokuje hlavne koniec Vianoc, kedy skladáme vianočný stromček a otvárajú sa brány karnevalovej i plesovej sezóny.

V dolnozemských kuchyniach sa často v ten deň varí fazuľa a vyprážajú sa pampúchy.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články