Metropolita Stratimirović

Revitalizácia ZŠ M.Tita v Padine

Základná škola M. Tita je počtom 410 žiakov najväčšia slovenská škola v zahraničí, kde žijú Slováci. Celý vyučovací proces sa realizuje v slovenskom jazyku. Získaním finančných prostriedkov v sume 7 300 euro z ÚSŽZ v rámci mimoriadnej dotácie a podpory NRSNM sa realizuje projekt: Výmena okien na ZŠ M.Tita v Padine, ktorý má za cieľ vylepšiť materiálno-technické podmienky pre výučbu žiakov a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávacieho procesu v najväčšej slovenskej škole v Srbsku a v zahraničí vôbec.

 

Revitalizácia ZŠ M.Tita v Padine

 

Revitalizácia ZŠ M.Tita v Padine

 

Revitalizácia ZŠ M.Tita v Padine

 

Základná budova školy M. Tita v Padine bola postavená v r.1966 a súčasný stav budovy nevyhovuje technickým normám ani hygienickým požiadavkám. Taktiež stav vybavenia v triedach a kabinetoch neumožňuje vytvoriť kvalitné podmienky pre žiakov a učiteľov.

Komplexná revitalizácia má za cieľ vylepšiť stavebné a materiálno-technické podmienky pre žiakov a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávacieho procesu pre obyvateľov najväčšej slovenskej enklávy v Srbsku a v zahraničí vôbec. Padina sa považuje za najväčšiu slovenskú dedinu vo svete, kde žije okolo 5 600 obyvateľov a z toho sa k slovenskej národností hlási 98%.

Regionálny aspekt projektu je obsiahnutý v starostlivosti o udržiavanie slovenského jazyka v národnostne zmiešanom území. ZŠ M.Tita ako jedna zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským prispieva k udržiavaniu národnostného povedomia zahraničných Slovákov.

Realizácia projektu Výmena okien na základnej škole Maršala Tita v Padine zvýši konkurencie schopnosť školy a jej kredit v multietnickom prostredí. Taktiež prispeje k zníženiu energetických nákladov na vykurovanie.

Škola využíva možnosti podpory v rámci programov nielen zo Srbska, ale aj zo zahraničia. Tento projekt napísala Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina (AERD) a výmenu okien realizuje firma Chole z Padiny.

 

Tlačová správa AERD

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články