Metropolita Stratimirović

Spolupráca Archívu Vojvodiny s Múzeom SNP

Slovensko si 29. augusta veľkolepými celoštátnymi oslavami v Banskej Bystrici pripomenulo 75. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Pamiatku a odkaz hrdinov najvýznamnejšej udalosti novodobých slovenských dejín si uctila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Ona na oslavy pozvala aj predstaviteľov Archívu Vojvodiny z Nového Sadu v čele s riaditeľom ustanovizne Nebojšom Kuzmanovićom. Po ceremoniály ministerka prijala novosadskú delegáciu, s ktorou rokovala o spolupráci Múzea Slovenského národného povstania a Archívu Vojvodiny. Spolupráca by mala byť zameraná na výskum zločinov páchaných na Slovákoch v II. svetovej vojne, ale aj na ďalšie spoločné projekty. Pri tej príležitosti slovenská ministerka sa poďakovala Nebojšovi Kuzmanovićovi za afirmáciu srbsko-slovenského priateľstva a kultúrnych stykov v jeho publicistickej a vedeckej práci a udelila mu Pamätnú medailu 75. výročia Slovenského národného povstania.

 

Foto: Archív Vojvodiny

 

Foto: Archív Vojvodiny

 

Foto: Archív Vojvodiny

 

Foto: Archív Vojvodiny

 

„Udelenie medaily za rozvoj srbsko-slovenských vzťahov pri príležitosti 75 rokov povstania bolo jedným z najradostnejších okamihov v mojom úradnom verejnom živote. Svedčí, že si iní predsa všímajú našu prácu. To ma iste podnieti aj ďalej pracovať v tom smere, teda v zveľaďovaní srbsko-slovenských vzťahov. Tomu sa venujem už vyše 20 rokov s prvoradým cieľom pomôcť aj jednému a aj druhému národu dozvedieť sa o udalostiach, ktoré boli v dejinách zatemnené," povedal Nebojša Kuzmanović.

Spoločný výskum slovenských a srbských odborníkov by mal byť zameraný predovšetkým na archívnu dokumentáciu z fondu F.183 Archívu Vojvodiny, resp. na časť fondu, ktorá sa vzťahuje na zločiny okupantov a ich prisluhovačov páchaných na obyvateľoch slovenskej národnostnej príslušnosti.

Výsledky spolupráce by mali byť publikované v monografii a zborníku prác prostredníctvom spoločných vydaní Archívu Vojvodiny a Múzea SNP z Banskej Bystrice. Tiež sa plánuje spustenie osobitnej internetovej platformy, na ktorej by bola širšej verejnosti sprístupnená digitalizovaná archívna dokumentácia v slovenčine a srbčine.

Protokol o spolupráci dvoch inštitúcií by mal byť podpísaný počas oficiálnej návštevy Nového Sadu riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania na jeseň tohto roku.

Iniciatíva o tejto spolupráci sa zrodila počas februárovej návštevy ministerky Laššákovej Srbska, keď navštívila aj Archív Vojvodiny. Riaditeľ tejto inštitúcie Nebojša Kuzmanović ju vtedy oboznámil o vzácnych dokumentoch o dolnozemských Slovákoch, ktoré sú tu uschované.

Ministerka už vtedy hovorila aj o možnosti spolupráce v digitalizácii takmer 100 ročného vojvodinského archívu. Pozvala preto riaditeľa Archívu Vojvodiny Nebojšu Kuzmanovića na augustové oslavy SNP v Banskej Bystrici. „Múzeum SNP v Banskej Bystrici by mohlo poskytnúť svoje bohaté skúsenosti s digitalizáciou našim krajanom formou výmenných pobytov a školení našich historikov," uviedla vtedy ministerka Ľubica Laššáková.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

-1 #1 RE: Spolupráca Archívu Vojvodiny s Múzeom SNPp. 2019-09-03 12:23
Srbi mali účasť v slovenských povstaniach ako v r. 1848 tak aj v SNP 1944 a pri rozhraničení v rokoch 1918-1919 (oslobodení vojnoví zajatci)...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články