Metropolita Stratimirović

Európsky deň židovskej kultúry

Židovská kultúra je veľkolepá, avšak v dejinách bola neraz brutálne nivočená. Snáď i preto si v prvé septembrové dni široká verejnosť pripomína Európsky deň židovskej kultúry. V Novom Sade tento deň oslávili v minulú nedeľu. Dvere novosadskej synagógy boli doširoka otvorené. V minulosti, pokým Židov v Novom Sade bolo niekoľko tisíc, táto monumentálna sakrálna stavba slúžila pre bohoslužobné obrady. Vysvetlivku, prečo ich teraz už nieto, nachádzame na priečelí synagógy, na tabuli s textom: „Z tejto budovy boli 26. IV. 1944. roku deportovaní novosadskí Židia do nacistických koncentračných táborov skazy".

 

Európsky deň židovskej kultúry

 

Európsky deň židovskej kultúry

 

Európsky deň židovskej kultúry

 

Európsky deň židovskej kultúry

 

foto05

 

Európsky deň židovskej kultúry

 

V Novom Sade je v súčasnosti už veľmi málo Židov. No, prečo sa vôbec začiatkom 18. storočia prisťahovali na tieto končiny?

Židia sa do vtedajšieho Petrovaradínskeho Šianca prisťahovali zo severných a západných provincií rakúskeho cisárstva, najmä po rozkaze rakúskeho cisára Karola III. z roku 1726, ktorým Židom v Rakúsku ohraničil právo na uzavieranie manželstiev. V každej židovskej rodine smel sa totiž sobášiť iba jeden jej člen. Preto v tom čase mnohí mladí Židia opúšťali svoje domy a prichádzali do málo zaľudnených a slabšie kontrolovaných južných krajov. Petrovaradínsky Šianec ich prijal, keďže bol tolerantnejší od mnohých väčších miest Monarchie.

O dejinách novosadských Židov a o novosadskej synagóge TU:
https://www.jons.rs/index1.php?r=6984&n=O%20nama

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články