Krásy Bieleho Blata a panónske esperanto

Medzi tromi mestami: Novým Sadom, Belehradom a Zreňaninom sa rozprestiera jeden svetový poklad - Cárska bara. Táto jedinečná prírodná rezervácia získala svetovú slávu svojím neobvyklým vtáčím svetom. Vzhľadom na výskyt viac ako 240 druhov vtákov, Cárska bara je na zozname UNESCO zapísaná ako mokraď medzinárodného významu. A v blízkosti týchto prírodných krás je ďalšia rarita – je to Biele Blato. Dedinka má iba niečo vyše tisíc obyvateľov a v nej žije až 20 národnostných spoločenstiev, z čoho najviac Slovákov. Taká rozmanitosť je zriedkavosťou aj v multikultúrnej Vojvodine.

 

Foto: Serdar Ünver

 

Foto: Serdar Ünver

 

Foto: Serdar Ünver

 

Foto: Serdar Ünver

 

V Bielom Blate, kde sa obyvateľstvo zaoberá pestovaním trstiny, kde je močaristý terén a krásna príroda, všetci hovoria alebo rozumejú okrem svojho materinského jazyka ešte aspoň dva-tri ďalšie jazyky. Bieloblatčania sú hrdí na tento fenomén. V dôsledku spolužitie v tejto dedinke vznikol dokonca špecifický bieloblatský jazyk, alebo ako ho nazývajú: panónske esperanto.

To je jazyk, ktorý spája a je to vlastne kombinácia najviac dominantných jazykov v tejto dedine. Napríklad, ak je v skupine prevažná časť Maďarov, rozprávajú sa po maďarsky, ale pritom používajú aj slovká iných národnostných spoločenstiev. V bežnej bieloblatskej komunikácii sa totiž ujali niektoré slovká, ktorým všetci tam žijúci obyvatelia najlepšie rozumejú a nikomu nevadí, či je slovko zo slovenčiny, bulharčiny, srbčiny, nemčiny... Panónske esperanto je v podstate jazyk – zlodej, on po troške kradne zo všetkých jazykov. Nakoniec dostanete jeden jazyk podivnej tonality, modality, dynamiky akcentácie...

Zaujímavý text o multikulturalizme Bieleho Blata a krásach Cárskej bary priniesol pred pár rokmi portál Slobodnej Európy. Článok napísal mladý perspektívny novinár Norbert Šinković, ktorý je od vlani predsedom Nezávislého združenia novinárov Vojvodiny. Okrem iného v texte uviedol, že sa v tejto malebnej dedinke tolerancia voči iným kultúram vštepuje od útleho detstva a rozvíja v základnej škole, ktorú navštívil a na vlastné oči sa v to presvedčil. Viac ako päťdesiat percent detí pochádzajú zo zmiešaných manželstiev a tak od malička počúvajú dva, tri, štyri jazyky. Tie jazyky ďalej rozvíjajú v škole. Keď existujú nejaké konflikty medzi deťmi, – samozrejme, že sa tomu vyhnúť nedá, konflikt sa nikdy etnicky neprifarbuje. Hovorí sa iba o menách detí, ktoré sa pobili a nikdy sa nehovorí o ich národnostnej príslušnosti. Deti si tak od malých nôh vypestujú toleranciu.

Biele Blato alebo Lízika bola založená v roku 1866 na území vojenskej hranice. Založili ju Nemci, ktorí sa prisťahovali z neďalekého Sečnja.

 

Katarína Pucovská