Metropolita Stratimirović

Matici 20.000 € zo Slovak Aid

„Chcel by som vyjadriť svoje potešenie, že moja prvá oficiálna cesta od odovzdania poverovacích listín prezidentovi Srbskej republiky je nasmerovaná tuná do Báčskeho Petrovca," povedal na úvod príhovoru J.E. Fedor Rosocha, novovymenovaný veľvyslanec Slovenskej Republiky v Srbsku po odovzdaní šeku v hodnote 20.000 € do rúk predsedu Matice slovenskej v Srbsku Jána Brtku. Finančné prostriedky sú donáciou oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid, ktorá patrí pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a sú určené na boj s pandémiou koronavírusu.

 

Matici 20.000 € zo Slovak Aid

 

Matici 20.000 € zo Slovak Aid

 

Matici 20.000 € zo Slovak Aid

 

Veľvyslanec Fedor Rosocha symbolický šek na sumu 20.000€ odovzdal ako najvyšší predstaviteľ Slovenskej republiky v Srbsku, ako zástupca Ministerstva zahraničných vecí a ako zástupca ministra Ivana Korčoka.

„To, že sme dnes tu a že sme odovzdali šek, je súčasťou širšej podpory Slovenska Srbsku. Chcem vás informovať, že včera som odovzdával šek na 10.000 € detskej fakultnej nemocnici Tiršova v Belehrade. Je to inštitúcia s ktorou máme dlhodobo dobrú spoluprácu a zhruba pred týždňom som odovzdával symbolický šek na sumu 50.000€ aj mestu Nový Sad a tie peniaze tiež budú použité na boj proti koronavírusu, " informoval novinárov slovenský veľvyslanec. Zároveň vyjadril presvedčenie, že toto nie je posledná udalosť, kedy Slovensko takouto formou mohlo prejaviť a potvrdiť svoju prepojenosť so svojimi krajanmi. „My máme viacero otvorených agend, jedna je aj agenda takzvaného Slovenského domu, kde finančné prostriedky sú alokované a budem sa tešiť na moment, kedy spolu budeme môcť poklopať prvý stavebný kameň tejto veľkej výstavby a veľkého projektu." Povedal Fedor Rosocha a na záver dodal, že Slovensko stále myslí a bude myslieť na svojich krajanov, bude sa snažiť byť stále nápomocné a takisto očakáva, že my, ktorí sme tu budeme stále posilňovať a udržiavať slovenské tradície, slovenskú históriu a slovenské špecifiká.

Predseda MSS Ján Brtka sa poďakoval za pomoc, pričom poznamenal, že sa spolupráca dobre začala a vyjadril nádej, že aj do budúca budú dobre spolupracovať.

 

Matici 20.000 € zo Slovak Aid

 

Matici 20.000 € zo Slovak Aid

 

Matici 20.000 € zo Slovak Aid

 

Novovymenovaný veľvyslanec SR v Belehrade Fedor Rosocha odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Srbska Aleksandrovi Vučićovi 12. mája a odvtedy absolvoval rad návštev a stretnutí. Okrem odovzdávania troch symbolických šekov, stretol sa s Jadrankou Joksimovićovou, ministerkou pre európsku integráciu, s ktorou rokoval o podpore Slovenskej republiky Srbska na jeho európskej ceste a na kurtoáznu návštevu ho pozval aj prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Ivica Dačić. V nedeľu, spolu s predstaviteľmi vlády Srbska, mesta Belehrad a ďalšími slovanskými veľvyslancami v Belehrade, položil kvety k pamätníku Cyrila a Metoda v našom sídelnom meste.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

-2 #1 Poďakovanie a pomoc.Valent, Belehrad 2020-05-27 16:09
Poďakovanie a pomoc. Valent, Belehrad, 27.5.2020
Chválehodné sú finančné dary mája 2020 odovzdané Matici slovenskej v Srbsku i činiteľom mesta Nového Sadu. Gestá Slovenskej republiky (SK), v jej i v mene J. E. Igora Korčoka a prejavy J. E. Fedora Rosochu, veľvyslanca SK v Srbskej republiky (SRB) považujem za činy úcty i starostlivosti toho štátu voči slovenským a ich inorečovým spoluobčanom v SRB. Patrí zakaždým tomu vyjadriť vďaku. I tú a mnohé iné, budúce, pomoce chápem ako prejavy vzájomného porozumenia i spolupráce štátnych, vládnych i mimovládnych činiteľov dvoch štátov uskutočnených v prospech ich občanov. Podobné správanie, činenie prajem i predstaviteľovi SK, ktorý sa i v mene EU zúčastňuje v (časti) doriešovania politický, hospodársky a sociálne žložitých problemov súvisiacich i so zabezpečením požadovačnej udržateľnosti štátnej celistvosti Srbskej republiky.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články