Slovo z Britskej Kolumbie

Slovo z Britskej Kolumbie je nezávislý časopis vychádzajúci vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v Kanade. Vydáva ho Jožo Starosta v úzkej spolupráci so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru a na Slovensku. Časopis prináša také úvahy, príbehy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené na inšpiračné stránky emigrantského života, na kooperáciu, na dobrú skúsenosť, na vzájomnú informovanosť a hlavne na to, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje. Ešte pred niekoľkými rokmi časopis vychádzal obyčajne 2-4 krát do roka, avšak v poslednom období je to už iba raz točne. Najnovšie číslo prináša aj články o dvoch storočniciach: storočnom gymnáziu Jána Kollára z Báčskeho Petrovca a o našom storočnom Národnom kalendári v Srbsku. Časopis má svoju webovú stránku a tam v „Kiosku Slova z Britskej Kolumbie" – http://slovozbritskejkolumbie.ca/kiosk si možno zalistovať v elektronických vydaniach počnúc rokom 2007.

 

Slovo z Britskej Kolumbie

 

Slovo z Britskej Kolumbie

 

Obsah 32. čísla:

1 Úvodník - Mária Eškut
1 Príhovor - Jožo Starosta
3 O čom je toto číslo - Jožo Starosta
4 Kultúrne dedičstvo - Ladislav Lenovský
6 XXIII. Rímske hry - Margaréta Musilová
7 Putovanie za Troma kráľmi - Tomáš Hupka
10 Národní buditelia - Michal Hronec
11 Kto som? - Adam Lysý
12 Móric Beňovský - Vladimír Dudlák
14 Príbeh Tichej Noci - Tomáš Hupka
16 K vianocám pošlem modláce knyžky - Mária Škultétyová
18 Národný kalendar - Vladimír Valentík
18 Oddychovať sám so sebou - Veronika Hoffmannová
19 Ticho na fronte - Tomáš Hupka
22 Prebijem sa - Jozef Banáš
25 Román o M.R.Šteefanikovi v USA - Jozef Banáš
26 Korešpodencia medzi MS a Kanadou - Claude Baláž
29 100 rokov gymnázia v Báčskom Petrovci - Zuzana Pavelcová
30 Vianoce 1944 – Aristid Miglierini
33 Kruh sa uzatvára – Jozef Starosta
34 Úvrate - Peter Kozolka
36 Život s krajanmi - Agáta Jendžejčíková
38 A touch of nostalgia - Ed Starick
39 Gréckokatolíci v Kanade – Daniel Černý
40 Bystrina 1990 - Vladimír Linder
42 Ako som prežil SARS – Miro Šuvada
44 Spomienky na Laca Kulangu - Josef Osif
46 Jožo Veider a Janošíkové diery - Paul Stacho
48 Stretnutie seniorov - Jozef Starosta
50 Divadielko Pod Oravským Zámkom - Marika Kubinyi
52 Rozhovor s Marikou - Zuzana Křižková
54 Kovidový Slávik - Marika Kubinyi
55 Slovenská škola – Zuzka Chlepková, Marika Kubinyi
58 Rozhovor s Pavlom Gerom - Jozef Starosta
60 Z rozprávky do rozprávky - Marika Kubinyi
61 Emigrácia - Paul Stacho
62 Medzi Šuarmi v Ekvádore - Anton Odrobiňák
64 Čitatelia píšu – J.Klimas, P.Petro, P.Stacho, P.Kozolka
66 Krásny kraj a Zákaz vychádzania – Mária Škultétyová
68 Slovenské opálové bane – Pavol Kleban
69 Skalický trdelník - Oľga Slobodníková
70 4 zamyslenia – Vlado Gregor
71 Keby bolo keby - Paul Stacho
72 Tvorivá škola žurnalistiky 2019 - Jozef Starosta
76 Rozhovor s Milanom Jánom Pilipom - Zuzana Pavelcová
77 Veduta Bratislavy vo Florencii - Margaréta Musilová
78 Dovolenka v pandemickom roku - Lucia Kubicová Torchio
80 Život mojich detí v cudzine - Stanislav Štanc
84 Vianočné spomienky - Mária Eškut, Marika Kubinyi
86 Čriepky z histótie farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri -Jozef Starosta

http://slovozbritskejkolumbie.ca/node

 

kp