Prvá cena skladateľovi Vladimírovi Kováčovi

Naša detská hudobná klenotnica je bohatšia o nových 13 piesní. Odborná porota 22. Festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí najvyššie ohodnotila pieseň Matka Zem skladateľa Vladimíra Kováča z Báčskej Palanky, ktorú zaspievala Petrovčanka Lenka Hodoličová. Druhú cenu udelila Adele Obšustovej z Aradáča, za skladbu Podaj mi ruku a tretiu cenu Anite Hlavatej z Padiny za skladbu Asi láska. Najlepší prednes mala Hana Barcová z Kovačice, druhú cenu si vyspievala Katarína Válovcová z Kovačice a tretiu cenu Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca, ktorá zaspievala skladbu Úsmev pod rúškom Maríny Kaňovej a ktorá zároveň získala najviac hlasov obecenstva, až vyše desaťtisíc. Druhú cenu obecenstva získala skladba Podaj mi ruku Adely Obšustovej v predvedení Bojana Čorbu z Bieleho Blata. Spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová hodnotila texty skladieb a cenu za najlepší text udelila Michalovi Kaňovi zo Selenče.

 

Prvá cena skladateľovi Vladimírovi Kováčovi

 

Prvá cena skladateľovi Vladimírovi Kováčovi

 

Na tohtoročnom festivale trinásti interpreti predniesli skladby desiatich skladateľov a desiatich textárov z Aradáča, Báčskej Palanky, Báčského Petrovca, Bieleho Blata, Padiny, Selenče a Kovačice a do každého z uvedených prostredí sa dostala aspoň jedna cena.

Viac o festivale TU: http://kultura-kovacica.com/leti-piesen-leti-2020-online/

„Najprv chceme vyjadriť veľkú úctu a obdiv organizátorom, ktorí v tomto neblahom čase, keď sa nám rok tak záhadne vytratil spomedzi prstov, že vôbec zmohli sily a zorganizovali festival Letí, pieseň letí. Tiež naša úcta patrí aj všetkým textárom, skladateľom a interpretom. Porota, ktorá pracovala v zložení Pavel Tomáš mladší, predseda a členovia Ivan Babka a Pavel Ďuriš konštatovala, že bol festival úspešný." Uvádza sa v Správe odbornej poroty, ktorú si možno prečítať TU:

http://kultura-kovacica.com/wp-content/uploads/2020/12/spr%C3%A1va-odb-porota-lpl-2020-1.pdf

Organizátormi festivalu sú Domu kultúry 3.októbra a Základná škola mladých pokolení v Kovačici.

Blahoželáme všetkým účastníkom a organizátorom.

 

Katarína Pucovská