Do každého zboru 100 sadeníc jabloní

„Aj keď by som vedel, že sa zajtra svet roztrhá na kusy, predsa by som dnes posadil jabloň," – týmto výrokom nášho reformátora Dr. Martina Luthera sa riadila naša Slovenská evanjelická a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku, ktorá aj touto práve prebiehajúcou akciou vysádzania jabloní myslí na budúce generácie. „Akcia vysádzania stromov sa veľmi hodí do týchto pohnutých a neistých pandemických časov. Máme v úmysle do našich cirkevných zborov cez tento projekt, priniesť nádej a myšlienky, ktoré sú usmernené na budúcnosť. Veď kto sadí mladý strom, myslí na budúce pokolenia. Chceme tak pre budúce generácie pripraviť plody, " – hovorí d.p. Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku ozrejmujúc, že je bežný rok 2021 veľmi významný, keďže si naša cirkev pripomína 100 rokov osamostatnenia. Túto symboliku vbudovali aj do akcie vysádzania stromov. Aj takýmto spôsobom chcú poukazovať na storočnicu a osláviť ju aj takouto akciou prospešnou pre všetkých nás, pre celé ľudstvo. Do každého nášho evanjelického zboru zaslali symbolických 100 sadeníc jabloní.

 

Do každého zboru 100 sadeníc jabloní

 

Do každého zboru 100 sadeníc jabloní

 

Do každého zboru 100 sadeníc jabloní

 

Do každého zboru 100 sadeníc jabloní

 

Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku

 

Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku

 

Podľa slov J. Javorníka pri príležitosti storočnice osamostatnenia SEAVC v Srbsku bude v našej cirkvi odštartovaných ešte niekoľko projektov. Prebiehajúci projekt vysádzania jabloní je projekt Svetového Luteránskeho Zväzu, ktorý je založený roku 1947 a reprezentuje globálne spoločenstvo 142 cirkví luteránskej tradície, kde je zhromaždených viac ako 72 miliónov kresťanov v 79 krajinách. Táto veľká evanjelická rodina pôsobí na globálnej úrovni. Realizuje mnoho projektov a je širokého zamerania. Konkrétny projekt výsadby stromčekov je zameraný na globálne otepľovanie a klimatické zmeny, ktoré zo sebou nesú globálnu nespravodlivosť, lebo nie všetky krajiny sú rovnako ohrozené. „Preto je dôležité, aby sme konali každý na konkrétnom mieste vo svojom prostredí a vysádzali stromy, pokúsili sa čím viacej plôch vysadiť a tým bojovať proti skleníkovému efektu," – podčiarkuje náš spolubesedník a dodáva, že dôraz projektu je na mládeži a deťoch, aby tí najmladší participovali na vysádzaní sadeníc a tak aby si uvedomili, koľko je dôležité niečo urobiť pre budúcnosť planéty.

Projekt si všimol senior Igor Feldy na stránke Svetového Luteránského zväzu a na neho upozornil biskupa SEAVC. Vďaka rýchlemu konaniu a agilnej tajomníčke biskupského úradu, projekt bol rýchlo napísaný a prispôsobený k aktuálnej situácii a jubileu. „Pridali sme financie z nášho fondu pre duchovnú činnosť. Aj keď bola v opise projektu daná možnosť vysádzania hocijakých stromov, – my sme v Kulpíne do cirkevných jám za posledných 9 rokov vysadili 6500 sadeníc agátu, topolí a paulownie,– tentoraz som mal na mysli výrok Dr. Martina Lutera : Aj keď by som vedel, že sa zajtra svet roztrhá na kusy, predsa by som dnes posadil jabloň" ozrejmuje J. Javorník spresňujúc, že tento výrok bol rozhodujúci pri orientácii na ovocné stromy, keďže je aj hĺbka, symbolika a význam Lutherovho výroku veľmi silná.

Realizácia projektu bola zverená mladému kaplánovi v Selenči Miroslavovi Poničanovi. „Ukázalo sa že sme správnu osobu zaangažovali. Zo záhrady preniesol nosné myšlienky projektu aj do Detskej besiedky, ako aj na výkresy, ktoré v Selenči deti nakreslili. Na tento spôsob sa brat kaplán ukázal ako veľmi šikovný a vynaliezavý, on je momentálne v našej cirkvi náš Benjamin, všetci ho máme radi. Rozprúdil projekt vo svojom zbore ako aj v celej cirkvi," ďalej ozrejmuje d.p. Jaroslav Javorník. V chráme pri speve a na detskej besiedke deťom boli darované aj jablká ako aj šťavy z jabĺk, ako predobraz plodov, ktoré sa určite ukážu v nádeji po ťažkej a namáhavej práci.

Keď ide o voľbu odrôd jabloní, tu nápomocnú ruku podal prof.Dr. Vladislav Ognjanov z Poľnohospodárskej fakulty z Nového Sadu. Uprednostnil staré sorty jabĺk, ktoré sa už pomaly vytrácajú z našich záhrad, a ktoré on vyšľachtil a vypestoval z nich veľmi kvalitný materiál. Ide o tri odrody jabloní, ktoré budú počas roka sukcesívne prinášať plody.

„Distribúciu sadeníc sme ešte v decembri vykonali v Báčskom senioráte a v Srieme v januári. V Banáte v týchto dňoch distribúciu mal na starosti brat senior Slaďan Daniel Srdić, ktorému nebolo ťažko, aby osobne do každého zboru v Banáte priniesol sadenice. Pán podnikateľ Ondrej Hédi mu v tom pomáhal a zdarma prepravil sadenice do zborov. Obetoval to ako milodar našej jubilujúcej cirkvi. Vďačím jemu a všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, aby sa projekt podaril. Všetka vďaka patrí Pánu Bohu," – uzaviera d.p. Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku.

 

Katarína Pucovská