Metropolita Stratimirović

Vladimír Mičátek

Pred 150 rokmi 14.03.1871 v Kysáči, v známej Mičátkovej učiteľskej rodine, narodil sa Vladimír Mičátek, prekladateľ, publicista a učiteľ, prvý tajomník Československého zväzu v Kráľovstve SChS, zakladateľ Slovenského čítacieho spolku a Hospodárskeho družstva. Uverejňoval pod pseudonymami: Abeceda, Cirkevník, Chmeliar, Kysáčan, V. Revka. Spolu so sestrou Eržikou preložili pozoruhodný počet srbských spisovateľov a aj na ten spôsob, upevňovali dobré vzťahy medzi Slovákmi a Srbmi.

 

Vladimír Mičátek

 

Vladimír Mičátek

 

Vladimír Mičátek

 

Vladimír Mičátek študoval na gymnáziách v Sarvaši a v Hradci Králové, do r. 1891 na učiteľskom ústave v Baji. R. 1894 – 1922 bol učiteľom v Kysáči. Prekladal zo srbochorvátčiny, neskôr aj zo slovinčiny a bulharčiny. Jeho preklady (okolo 150 prác) vychádzali od 90. rokov 19. stor. časopisecky a po r. 1900 aj knižne. Obsiahol nimi tvorbu takmer všetkých srbských a sčasti aj chorvátskych autorov realistickej poviedky (P. Nenadović, S. Sremac, J. M. Veselinović, M. Miličević, J. E. Tomić a i.). Bol najproduktívnejším prekladateľom zo srbskej a chorvátskej literatúry do slovenského jazyka. Zverejňoval články v Národných novinách, ale najmä v Dolnozemskom Slovákovi. V americkom Národnom kalendári na rok 1913 vyšla jeho väčšia úvaha Slovenské osady na Dolnej zemi. Ako pedagóg vypracoval Základy mluvnice, spolupracoval pri vypracovaní učebníc pre slovenské ľudové školy v Juhoslávii. Zomrel v Kysáči 25. 11. 1922.

 

Zdroje: www.litcentrum.sk, www.antikvariatsteiner.sk

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Branislav_Mi%C4%8D%C3%A1tek

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články