Metropolita Stratimirović

Bojovali proti vojne

Blížil sa koniec I. sv. vojny a na návrat domov sa tešili aj slovenskí vojaci v kragujevskej kasárni. Väčšina z nich nemala viac ako tridsať rokov. Doma ich čakali rodiny, mnohých aj manželky s deťmi. Konca vojny sa však nedočkali. Na Stanovljanskom poli v Kragujevci bolo 9. júna 1918 podľa starého kalendára, čiže 21. júna podľa nového kalendára popravených 44 slovenských vojakov Rakúsko – Uhorskej armády, príslušníkov náhradného práporu 71. Pešieho pluku. „Slováci, príslušníci náhradného práporu, navrátilci z ruského zajatia, sa vzbúrili, pretože rakúsko-uhorské velenie z ich radov vyčlenilo skupinu podozrivých. Keď sa vojaci pokúsili svojich oddelených spolubojovníkov opäť vrátiť do kasární, nepodarilo sa im to, a tak sa začalo strieľať." Píše v knihe Stari Kragujevac Boriša Radovanović. Vojaci, ktorí sa odmietli pokoriť myšlienke vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie, vážili si obyvateľov krajiny, v ktorej sa nachádzali a odmietali vraždiť.. zaplatili vlastnými životmi za vzburu a neposlušnosť voči rakúsko-uhorskej monarchii. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha včera, pri príležitosti 103. výročia popravy, vzdal úctu týmto slovenským obetiam 1. svetovej vojny.

 

Veľvyslanec Rosocha so zástupkyňou pridelenca obrany SR Zuzanou Majerovou sa poklonili obetiam (foto Veľvyslanectvo SR v Belehrade)

 

Veľvyslanec Rosocha so zástupkyňou pridelenca obrany SR Zuzanou Majerovou sa poklonili obetiam (foto Veľvyslanectvo SR v Belehrade)

 

Veľvyslanec Rosocha so zástupkyňou pridelenca obrany SR Zuzanou Majerovou sa poklonili obetiam (foto Veľvyslanectvo SR v Belehrade)

 

Kragujevac dodnes nezabúda na týchto slovenských vojakov, ktorí sa postavili proti nezmyselnému vraždeniu medzi európskymi národmi. Pamätný komplex česko-slovenského vojenského cintorína v Kragujevci bol postavený v roku 1924 a je symbolom pamiatky na zastrelených 44 Slovákov, ktorí boli odsúdení na smrť za vzburu proti rakúsko-uhorským veliteľom pluku , pretože sa vzbúrili proti nezmyselnej vojne a utláčaniu. Slávnostne ho odhalili a posvätili 28. septembra 1924 za prítomnosti mnohých oficiálne delegovaných hostí z ČSR. Posvätenie pamätníka a hrobov malo už vtedy ekumenický charakter. Prítomní boli slovenský evanjelický biskup Samuel Zoch, pravoslávni kňazi a rímsko-katolícky biskup z Boky Kotorskej, z politických osobností Dr. Ivan Dérer. V mene dolnozemských Slovákov sa k účastníkom prihovoril aj ich zástupca. Počas slávnosti bola na hroby 44 popravených vysypaná hlina privezená z Trenčína. Píše Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., a zverejňuje Vojenský historický ústav: http://www.vhu.sk/vzbura-slovenskych-vojakov-v-kragujevci-100-vyrocie/

 

Pamätný komplex česko-slovenského vojenského cintorína a skupina Slovákov navrátilcov z ruského zajatia v strede s vodcom povstania seržantom Viktorom Kolibíkom (foto: Vojenský historický ústav )

 

Pamätný komplex česko-slovenského vojenského cintorína a skupina Slovákov navrátilcov z ruského zajatia v strede s vodcom povstania seržantom Viktorom Kolibíkom (foto: Vojenský historický ústav )

 

Pamätný komplex česko-slovenského vojenského cintorína a skupina Slovákov navrátilcov z ruského zajatia v strede s vodcom povstania seržantom Viktorom Kolibíkom (foto: Vojenský historický ústav )

 

V Kragujevci 8. júna 1918, pred koncom vojny, bolo popravených 44 slovenských vojakov:

1. vojak Pavol Šalaga z Vrútok, 23 rokov
2. slobodník Adam Daniš z Kolárovíc, 33 rokov
3. feldvébl Viktor Kolibík z Dlhého Poľa, 28 rokov, ženatý, 1 dieťa, vyznamenaný malou i veľkou striebornou i bronzovou medailou Za chrabrosť
4. vojak Ondrej Baláž z Považského Chlmca, 42 rokov, ženatý, 4 deti
5. vojak Ondrej Smrtník Z Považskej Bystrice, 23 rokov
6. vojak Martin Riljak z Hornej Maríkovej, 29 rokov, ženatý, 2 deti
7. vojak Ondrej Jariabka z Čremošného, 21 rokov
8. vojak Štefan Rác z Kubrice, 21 rokov, ženatý, 1 dieťa
9, vojak Alfonz Gál z Kolárovic, 22 rokov
10. vojak Štefan Radzo z Hruštína, 30 rokov, ženatý, 1 dieťa
11. vojak František Ďurkáč z Turzovky, 22 rokov, vyznamenaný bronzovou medailou Za chrabrosť
12. vojak Dionýz Jesenský z Horného Jaseňa, 23 rokov .
13. vojak Jozef Čuraj z Veľkého Divina, 30 rokov, ženatý
14. vojak Pavol Kleniar z Krupiny, 23 rokov
15. desiatnik Ján Fabo z Kubrej, 23 rokov
16. čatár Ján Hudec z Riečnice, 30 rokov, ženatý, 1 dieťa
17. desiatnik Jozef Žoviak z Riečice, 28 rokov, vyznamenaný striebornou medailou Za chrabrosť
18. slobodník Alojz Šelinga z Prechova, 25 rokov
19. vojak Karol Miklušičák z Námestova, 32 rokov, vyznamenaný striebornou medailou Za chrabrosť, bronzovou medailou Za chrabrosť a Karlovým krížom
20. vojak Alojz Vojár zo Zákopčia, 24 rokov
21. vojak Gregor Dvorský z Krásnej Vsi, 30 rokov, ženatý, 2 deti
22. vojak Peter Plaloš zo Zákopčia, 24 rokov
23. vojak Matej Frniak z Belej, 22 rokov
24. vojak Jozef Laššo z Petrovej Lehoty, 23 rokov
25. vojak Pavol Kubica zo Zborová nad Kysucou, 23 rokov
26. vojak Vincent Čimbora z Krásna, 23 rokov
27. vojak Jozef Hotko z Homej Suče, 27 rokov
28. vojak Ján Križan z Chocholnej - Velčic, 29 rokov, ženatý, 1 dieťa
29. vojak Ján Gohr z Uhrovca, 26 rokov
30. vojak Valent Miko z Udice, 30 rokov
31. vojak Adam Bičánek z Olešnej, 23 rokov
32. vojak Ján Kašper zo Skleného, 25 rokov
33. vojak Jozef Hojdík z Papradna, 23 rokov
34. vojak Martin Kulišek zo Štiavnika, 21 rokov
35. vojak Martin Cingel z Terchovej, 26 rokov
36. vojak Štefan Sokolík zo Štiavnika, 27 rokov, ženatý, 1 dieťa
37. vojak Vavrinec Rakovan zo Štiavnika, 27 rokov
38. vojak Ján Pittner z Trenčianskych Teplíc, 23 rokov
39. vojak Štefan Bednárik z Beckova, 28 rokov, vyznamenaný striebornou medailou Za chrabrosť
40. vojak Štefan Snovák z Vaňovky, 27 rokov, ženalý, 2 deti
41. vojak Ján Slezák z Kunova, 24 rokov
42. vojak Ondrej Brveník z Kraľovian, 26 rokov
43. vojak Ondrej Kiss z Krpeľan, 28 rokov, ženatý, 2 deti
44. vojak Anton Mikuš z Ryban, 34 rokov, ženatý, 1 dieťa
Zdroj: https://www.klubvtn.info/info_21c.htm

 

Tieto udalosti pripomína aj olejomaľba Jána Žolnaja, ktorá sa nachádza na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade (foto Ján Žolnaj)

 

Tieto udalosti pripomína aj olejomaľba Jána Žolnaja, ktorá sa nachádza na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade (foto Ján Žolnaj)

 

Vzbura náhradného práporu 71. pešieho pluku na sklonku prvej svetovej vojny v Kragujevci bola najväčšou a najtragickejšou vzburou v rakúsko-uhorskej armáde. Spomínajme na nich a uctime si ich pamiatku.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články