Metropolita Stratimirović

Spomínajme...

V dnešný deň pred rokom sme sa rozlúčili s Vladimírom Dolinayom. Keď odíde Človek... nemožno zostať ľahostajný. Aj dolnozemských Slovákov hlboko zasiahla mimoriadne smutná správa. Pri tragickej dopravnej nehode pri Komárne na Slovensku v popoludňajších hodinách zahynul štátny tajomník rezortu kultúry Vladimír Dolinay, veľký priateľ zahraničných Slovákov. Často prichádzal do Srbska, niekoľko rokov prednášal slovenčinu v Rumunsku, v Bratislave viedol Kalab – Krajanské centrum umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia, mal blízko ku krajanskej téme. Na piatkovom zasadnutí (23. júla 2021) Správnej rady MOMS Kovačica na to všetko poukázal zakladateľ Galérie Babka Pavel Babka a predseda MOMS Kovačica Pavel Baláž podrobne oboznámili prítomných o tom čo pre dolnozemských Slovákov a Kovačicu v priebehu sedemročnej spolupráce urobil Vladimír Dolinay, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zdôraznené bolo, že jeho zásluhou jedna ulica v Bratislave nesie meno insitnej maliarky z Kovačice Zuzany Chalupovej, za čo mu vyjadrili úprimnú vďaku a minútkou ticha mu vzdali úctu.

 

Poster bude umiestnený v Galérii Babka vedľa obrazov Zuzany Chalupovej

 

Poster bude umiestnený v Galérii Babka vedľa obrazov Zuzany Chalupovej

 

S Galériou Babka a Memoriálnym strediskom Dr. Janka Bulíka z Kovačice Vladimír Dolinay roky úspešne spolupracoval. Na Dolnej zemi sa zrejme cítil ako medzi svojimi a pri poslednej návšteve, popri všetkých záväzkoch, našiel si čas a odišiel zapáliť sviečku na cintorín farárovi a národnému pracovníkovi Jánovi Čaplovičovi. Vážil si ľudí a osobitný rešpekt mal voči tým, činiacim sa na národnom poli a bojujúcim za všeobecné dobro.

http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/historia-kulpina/22-aktuality/aktuality/10973-in-memoriam-za-vladimirom-dolinayom

Niekoľko dní po manželovej smrti na následky zranenia v dopravnej nehode zomrela aj Zuzana Dolinayová rodená Kutlíková, pochádzajúca zo známej dolnozemskej rodiny Kutlíkovcov: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/8210-felix-kutlik-1843-1890?fbclid=IwAR0NR1105Y2fg5MRd6y1yAWIWEMuS8-ndrVzAeAkh0bCSq0PFyTPpw_SOOY.

Galéria Babka namiesto spomienky na túto manželskú dvojicu vypracovala postery, ktoré budú umiestnené v galérii a ktoré budú návštevníkov upozorňovať na manželský pár Dolinayovcov a veľkú stratu pre Slovákov, nielen na Slovensku, ale aj na Dolnej zemi. Na jednom plagáte je zverejnený aj text Zuzaninej sestry Andrey Kutlíkovej.

 

 

V piatok na zasadnutí MOMS Kovačica bol schválený i návrh aby sa opätovne obnovila iniciatíva o pomenovaní niektorých ulíc v Kovačici menami Zuzany Chalupovej, Martina Jonáša a Tomáša Hriešika Máška. Zhromaždenie Obce Kovačica v minulosti už totiž schválilo takýto návrh Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, no k realizácii zatiaľ nedošlo. Nevedno prečo.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články