Michal Harminc

Informácie zo SEAVC v Srbsku

V novosadskom chráme Božom včera prebiehala schôdza Synody Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Pred jej začiatkom sa predstavitelia všetkých našich cirkevných zborov zúčastnili na bohoslužbách na ktorých kázňou poslúžil Ondrej Marčok, farár kysáčsky. Na synode odzneli správy o aktivitách zo všetkých troch seniorátov a na návrh biskupa SEAVC d.p. Samuela Vrbovského schválená bola i zmena cirkevnej Ústavy. Ňou sa zrušila veková hranica pre biskupa, čo znamená, že sa odteraz biskupom bude môcť stať praktický každý vyškolený kňaz, bez ohľadu na vek a odpracovanú pracovnú dobu. Tým pádom sa prakticky začali aj prípravy na voľbu biskupa, keďže súčasnému najvyššiemu hodnostárovi SEAVC v Srbsku na budúci rok vyprší mandát.

 

Novosadský evanjelický kostol

 

Novosadský evanjelický kostol

 

Biskupa volí Synoda z radu kňazov, podľa podmienok stanovených Ústavou, na 6-ročné mandátne obdobie. Samuel Vrbovský svoj tretí biskupský mandát začal v roku 2014. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7064-samuel-vrbovsky-znovuzvoleny-biskup-seavc-v-srbsku

 

Stretnutie mládeže v Petrovci v roku 2013 (foto Martin Pucovský)

 

Stretnutie mládeže v Petrovci v roku 2013 (foto Martin Pucovský)

 

Po ukončení školského roku, a podľa ustálenej praxe, cirkevná mládež zo všetkých cirkevných zborov sa zhromaždí na celocirkevnom mládežníckom stretnutí, ktoré v tomto roku usporiadajú zajtra 28. júna 2019 v Padine. Tam popoludní vystúpia hudobníci z USA, z Toleda v Ohiu, ktorí sa dnes predstavili v Báčskom Petrovci, zajtra predpoludním budú vo Vojlovici a v sobotu, vo sviatok Petra a Pavla, vystúpia najprv na predpoludňajších službách Božích v Starej Pazove a večer v kostole v Slankamenských vinohradoch. V nedeľu 30. júna o 10,00 h sa zúčastnia na predpoludňajších bohoslužbách v Kulpíne. A v tú 2. nedeľu po Sv. Trojici bude v Lugu slávnosť konfirmácie.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články