Kovačický október 2020

V sobotu 3. októbra sa naplno rozbehli tohtoročné oslavy Kovačického októbra. Napoludnie v Galérii insitného umenia v Kovačici otvorili 69. výstavu Kovačický október 2020. O hodinu neskôr v Galérii Babka bola vernisáž 29 rokov Galérie Babka a 29 obrazov insitných maliarov s prezentáciou súboru slovenských obehových euro mincí vydaných Národnou bankou Slovenska. Na minciach sú motívy slovenského insitného maliarstva v Srbsku a vyrobené sú na počesť 63 maliarov, ktorí vo svete robia dobré meno všetkým Slovákom. Výstavu slávnostne otvoril Fedor Rosocha, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, ktorý prvé razby mincí odovzdal Jánovi Bačúrovi a Eve Husárikovej, nositeľom tradičných vedomostí slovenského insitného umenia v Srbsku. V pokračovaní odpoludnia vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva usporiadali slávnostnú schôdzu Rady Miestneho spoločenstva a na nádvorí Miestneho spoločenstva otvorili Kovačický jarmok ručných prác. Na rovnakom mieste usporiadali aj kultúrno-umelecký program pod názvom Ochotníci svojmu mestu. Tohtoročné oslavy Kovačického októbra sa začali v piatok kladením vencov k Pamätníku padlým bojovníkom a potrvajú do konca októbra.

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Na prvej z dvoch včerajších vernisáži prítomných privítala riaditeľka Anna Žolnajová Barcová, ktorá poznamenala, že tento rok 2020 je poznačený celosvetovou pandémiou covid-19 a agentúry s ktorými dlhé roky spolupracujú nemajú možnosť organizovať turistické zájazdy a exkurzie študentov. „Maliari, členovia Galérie insitného umenia sa však v udržiavaní tradície nevzdávajú, ale so zdvihnutou hlavou, pre všetkých milovníkov umenia pripravili svoje najnovšie diela a maľované ochranné rúška, ktoré sú namaľované v duchu doby v ktorej žijeme," povedala riaditeľka Galérie insitného umenia. Prihovorili sa tiež Fedor Rosocha, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade, Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a výstavu otvoril predseda kovačickej obce Jaroslav Hrubík.

Na 69. októbrovom salóne svoje diela predstavujú nasledujúci umelci: Michal Povolný, Ján Bačúr, Katarína Karlečíková, Alžbeta Čížiková, Mária Vargová, Ján Glózik, Zuzana Vereská, Eva Husáriková, Anna Kňazovicová, Jozef Haviar, Pavel Hajko, Štefan Varga, Pavel Cicka, Nada Koreňová, Anna Lenhartová, Jano Žolnaj, Drago Terzić, Desa Petrov Morar, Anna Kotvášová, Pavel Povolný Juhás, Mária Hlavatová, Juraj Lavroš, Martin Pap, Marína Petríková a Nataša Kňazovicová.

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Na úvod výstavy v Galérii Babka moderátorky uvítali vzácnych hostí. Na vernisáži sa zúčastnili Jagoda Stamenkovićová, náčelníčka oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu a európsku integráciu v Ministerstve kultúry a informovania Republiky Srbsko, a tiež hostia a maliari z predchádzajúcej výstavy: Fedor Rosocha, Jaroslav Hrubík, Libuška Lakatošová, Adam Jonáš, Edvin Zvara, autor dizajnu medailónov a ďalší. Prečítaný bol pozdravný list Petra Kažimíra, guvernéra Národnej banky Slovenska, ktorý si možno prečítať TU:

 

 

O minciach viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11017-sada-minci-slovenske-insitne-maliarstvo-zo-srbska

Potom majiteľ galérie Pavel Babka zdôvodnil, prečo si Národná banka Slovenska (NBS) a Mincovňa Kremnica zvolili razenie ročníkového súboru slovenských euromincí pod názvom Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska a žetón venovali dvom najúspešnejším žijúcim maliarom kovačickej insitnej školy najstaršej generácie: Eve Husárikovej z Kovačice a Jánovi Bačúrovi z Padiny. Podľa Babkových slov Eva Husáriková namaľovala asi 1500 obrazov a Ján Bačúr 2538 a pol, keďže jeden obraz práve dokončuje. „Ja som počas 29 rokov predstavoval po svete to čo oni dvaja, ale aj ďalší maliari namaľovali a tak sme mali aj výstavu v Medzinárodnom menovom fonde vo Washingtone, v Inter-americkej rozvojovej banke, v Európskej banke pre obnovenie a rozvoj v Londýne a ďalších a v Národnej banke Slovenska v Bratislave našu výstavu otvorila osobne guvernérka Národnej banky Srbska," poznamenal Pavel Babka ozrejmujúc, že sa vďaka umeniu nadväzuje aj spolupráca medzi bankami. Mieni, že v súčasnosti práve Eva Husáriková a Ján Bačúr najviac prispievajú k dobrému menu nášho insitného umenia vo svete. Podľa jeho slov 16. novembra 2020 v Ženeve, v Medzinárodnej organizácii duševného vlastníctva, sa zídu predstavitelia 189 krajín a vtedy by sa tam malo tiež šíriť dobré meno nášmu insitnému maliarstvu a mali by byť predstavené obrazy našich maliarov. Na stretnutí bude aj zástupca Národnej banky Slovenska a každý predstaviteľ jednotlivého štátu by mal dostať po jeden súbor mincí s motívmi nášho insitného umenia.

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Eve Husárikovej a Jánovi Bačúrovi zablahoželali Jaroslav Hrubík a Libuška Lakatošová. Predseda Kovačickej obce sa poďakoval aj Pavlovi Babkovi, zdôrazňujúc že sa vďaka Galérii Babka kovačické insitné maliarstvo dostáva do celého sveta. Poďakoval sa aj guvernérovi Národnej banky Slovenska, že podporil túto ideu. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zablahoželala umelcom a majiteľovi Galérie Babka zaželala, aby ho vytrvalosť a entuziazmus neopúšťali.

Predstaviteľka Ministerstva kultúry a informovania Srbska Jagoda Stamenkovićová pripomenula, že insitné umenie Slovákov v Srbsku bolo zapísané roku 2012 do Národného registra nehmotného kultúrneho dedičstva a podčiarkla, že nielen Ministerstvo kultúry, ale aj Vláda Srbska a najvyšší štátni predstavitelia podporujú kroky v smere zapísania insitného umenia na UNESCO listinu. Ocenila gesto Národnej banky Slovenska, ktorá venovala pozornosť insitným maliarom v Srbsku, ktorých, ako povedala „aj jedni aj druhí chápeme ako svojich". Podotkla, že Ministerstvo kultúry a informovania v rámci svojej možnosti bude aj ďalej pokračovať v podpore tohto umenia a tejto inštitúcie.

„Dnes mám veľkú česť dvom veteránom naivného umenia odovzdať pamätné mince, ktoré vyrazila Národná banka Slovenska," povedal slovenský veľvyslanec odovzdávajúc sadu mincí dvom insitným maliarom. Eva Husáriková a Ján Bačúr sú považovaní za legendy insitného umenia v Srbsku, ktorí už viac ako 50 rokov pútajú pozornosť širokého umeleckého obecenstva, zhodnotil Fedor Rosocha a dodal: „Vaše obrazy charakterizuje mimoriadna úprimnosť, bezprostrednosť, každé dielo je unikátne a priam úchvatné".

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Kovačický október 2020

 

Na slávnostnom zasadnutí Rady Miestneho spoločenstva kratšiu správu o činnosti podal Adam Jonáš, predseda rady miestneho spoločenstva Kovačica a prihovorili sa Jaroslav Hrubík, Libuška Lakatošová, Fedor Rosocha a Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku. Na jarmoku vystavovali početní umelci a na všetkých programoch sa krásnym spevom a tancami predstavili žiaci základných a stredných škôl, ako aj kovačickí ochotníci.

 

Katarína Pucovská