Milan Hodža

Bohatá sobota v Kysáči

V poradí 4. Festival slovenského ľudového kroja Slovákov v Srbsku bude prebiehať v sobotu 21. septembra 2019 v Kultúrnom centre Kysáč, ul. Slovenská 22. V rámci podujatia sa uskutoční otvorenie Galérie dr. Ľudevíta Miloša Mičáteka, premiéra slovenského etnomuzikálu Anička a Janíčko, módna prehliadka návrhárky Jaroslavy Wurll Kocanovej, módna prehliadka starých slovenských ľudových krojov Slovákov v Srbsku, krst knihy 70 sukieň mala... udelenie cien: Miss festivalu a Ceny za najautentickejšie kroje, súťaž o nаjkrajší slovenský hlas v kroji a tanečná zábava.

 

Bohatá sobota v Kysáči

 

V tlačovej správe sa uvádza:

Festival má mimoriadny význam pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku, ktorú zviditeľňuje netradičným spôsobom, a zároveň ochraňuje kultúrne hmotné a nehmotné dedičstvo Slovákov. Festival prispieva k ochrane identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, zviditeľňuje ľudový odev a tradíciu Slovákov, ktorú ochraňujeme takmer 300 rokov. Zároveň prispievame k afirmácii dobrých vzťahov s väčšinovým národom, ako i ostatnými národnostnými spoločenstvami v Srbsku, s vedomím, že sme súčasťou multikulturalizmu a nositeľmi medzinacionálnej tolerancie v Srbsku.

Tohto roku máme česť po prvýkrát v rámci programu festivalu predstaviť svetoznámu módnu návrhárku Jaroslavu Wurll Kocanovú zo Slovenska, ktorá inšpiráciu pre svoju tvorbu našla práve v ľudových motívoch. Kocanová v Kysáči predstaví svoju kolekciu sviatočných a plesových šiat – Poľana a Slavianka. Táto kolekcia po prvýkrát bola predstavená na Slovensku, na prehliadke Bratislavské módne dni, po čom cestuje do Srbska, na festival slovenského ľudového kroja.

 

Bohatá sobota v Kysáči

 

Gala program otvoríme etno muzikálom Anička a Janíčko. Tento scénický výstup zobrazuje segmenty zo života dvoch mladých ľudí a ich vzťah. Výstup je obohatený súčasnými a tradičnými slovenským motívmi. Autorka je mladá režisérka, všestranná umelkyňa Alisa Oravcová z Pančeva, naživo spieva Andrea Lačoková so skupinou Lego duo z Báčskeho Petrovca.

 

Bohatá sobota v Kysáči

 

Vďaka snahám Mesta Nový Sad a primátora Miloša Vučevića, ako i Správe pre kultúru Mesta Nový Sad, podarilo sa nám realizovať dlhoočakávanú kapitálnu investíciu – rekonštrukciu a vybavenie galérie. KC Kysáč doteraz nemal svoje výstavné priestory Práve v rámci festivalu slávnostne otvoríme upravený priestor pre galériu, ktorá bude súčasťou Kultúrneho centra Kysáč. Bude to najväčší a najvybavenejší výstavný priestor, aký má slovenská komunita vo Vojvodine, čo nás teší, lebo je to predpoklad, aby mnohí umelci vystavovali v Kysáči.

 

Bohatá sobota v Kysáči

 

Do festivalového programu sme tohto roku zaradili aj slávnostné otvorenie Galérie vernisážou Slovenská svadba. Táto exkluzívna výstava predvojnových fotografií slovenských mladých párov z Báčky, Banátu a Sriemu, špeciálne je pripravená pre túto príležitosť. Selekciu fotografií sme starostlivo vybrali vďaka spolupráci KC Kysáč a SKIC-a. Vstup do manželstva predstavuje nový začiatok, radosť, často aj vznik nového života, čo symbolicky galéria aj predstavuje – začiatok novej kapitoly v práci KC Kysáč.

Na festivale uvedieme aj krst knihy 70 sukieň mala... knihy o kysáčskom ľudovom odeve a venovaná je Márii Petríkovej, ktorá sa ešte stále z ľudového odevu nevyzliekla. Mária svoje kroje starostlivo a s láskou ochraňuje a rada sa do nich oblieka. Vďaka jej vzťahu ku kysáčskemu kroju, predstavíme zachovaný odev, ktorý doteraz nestratil zo svojho pôvabu.

 

Pavel Surový, predseda Kultúrneho centra Kysáč

 

Program 4. Festivalu slovenského ľudového kroja Slovákov v Srbsku:

16.30 h prekvapenie pred budovou KC Kysáč
17.00 h fotenie a nahrávanie účastníkov festivalu
17.30 h otvorenie Galérie dr. Ľudevíta Miloša Mičátka, otvorenie výstavy Slovenská svadba
18.00 h GALAPROGRAM:
- slovenský etnomuzikál Anička a Janíčko v réžii Alisi Oravcovej, spev Andrea Lačok feat Lego Duo
- módna prehliadka návrhárky Jaroslavy Wurll Kocanovej zo Slovenskej republiky
- módna prehliadka starých slovenských ľudových krojov Slovákov v Srbsku
- krst knihy 70 sukieň mala...
- udelenie cien: Miss festivalu a najautentickejšie kroje
- tanečná zábava Skupina Maks zo Selenče a súťaž o nаjkrajší slovenský hlas v kroji

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články