Milan Hodža

Všetko pripravené na gymnaziálne oslavy

Potešujúce a skormucujúce správy sa dozvedeli členovia Výboru pre oslavy a Organizačného výboru na včerajšom spoločnom stretnutí na pôde Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, na ktorom ich riaditeľka Anna Medveďová s radoťou a hrdosťou informovala, že prípravy na oslavu storočnice nášho slovenského gymnázia sa ukončujú, že je všetko dobre zorganizované a ubezpečila snáď všetkých, že dobrodincovia nesklamú a že jubileum bude dôstojne zaznamenané. Veľká socha Jána Kollára, duchovného patróna petrovského gymnázia, sa už od dnes hrdo vzpína na gymnaziálnom nádvorí a mladé stromy a nová zeleň, ktoré sa už niekoľko dní zakoreňujú v novom areáli, akoby napovedali, že sa otvára nová, moderná kapitola gymnaziálnych dejín. Smutno však vyzneli slová, že sú s hydroizoláciou budovy určité problémy, keďže pri rekonštrukcii regionálnej cesty cez Petrovec zahrabané boli jarky pred budovou, ktoré mali funkciu odvádzania spodných a povrchových vôd. Teraz voda nemá kam odtekať, zosatáva pod budovou a steny sa preto ťažko schnú.

 

Všetko pripravené na gymnaziálne oslavy

 

Všetko pripravené na gymnaziálne oslavy

 

Riaditeľka gymnázia Anna Medveďová informovala o záverečných prácach tlače piatich publikácií, z ktorých je najvýznamnejšia Pamätnica, v ktorej na 260 stranách je zhrnutá storočná práca školy, sú v nej údaje o 450 zamestnancoch, o žiakoch, o všetkých dvadsiatichpiatich doterajších riaditeľoch, o aktivitách, uznaniach...Zborník zo sympózia má 212 strán a v ňom je zhrnutých 23 referátov a bude k dispozícii už v deň sympózia. Vydané sú aj tri katalógy: dvojjazyčný 60 stranový katalóg o Pamätnej izbe, ktorá bude na utorok otvorená a nachádza sa na prízemí pod zborovňou, 48 stranový katalóg k 30-ročnici gymnaziálnej Galérie Karola Miloslava Lehotského a tiež podrobný katalóg k ornitologickej výstave, ktorá tiež oslavuje úctyhodný vek – má už šesťdesiatku.

Dr. Jarmila Hodoličová sa pochvalne zmienila o Zborníku zo sympózia a podčiarkla, že sa zriedkakedy podarí organizátorom vydať zborník prác pred samotným sympóziom. Anna Tomanová Makanová reagovala slovami, že je to dôkazom dobrej organizácie. Dr. Samuel Čelovský poznamenal, že sa počas celého leta usilovne pracovalo aj na Pamätnici a dodal, že všetci členovia redakcie vynaložili veľké úsilie. Podotkol, že jubileum treba náležite osláviť a vyjadril obavu, že to môžu byť posledné oslavy slovenského gymnázia.

 

Všetko pripravené na gymnaziálne oslavy

 

Všetko pripravené na gymnaziálne oslavy

 

Všetko pripravené na gymnaziálne oslavy

 

K storočnici petrovského gymnázia Pošta Srbska vydá príležitostnú poštovú známku.

K stému výročiu gymnázia predvčerom bola spustená aj nová webová stránka www.jankollar.org. Na nej si možno nájsť aj program gymnaziálnych osláv a dočítať sa napríklad toto: Vyvrcholením vysokého národného povedomia a vyspelosti Slovákov žijúcich v južnej časti Rakúsko-Uhorska začiatkom 20. storočia bolo založenie slovenského gymnázia v Petrovci. Rok 1919 je pre vojvodinských Slovákov bezpochyby jeden z najvýznamnejších, je prelomovým a výnimočným aj preto, že bolo založené gymnázium, ktoré sa stalo Mekkou vzdelávania a kultúrno-spoločenských dianí a svoje posolstvo šíri už celé storočie.

 

Všetko pripravené na gymnaziálne oslavy

 

Prípadní dobrodinci sa stále môžu osobne hlásiť alebo prispieť na žírový účet: 840-0000007527760-97.

Do zoznamu referátov, ktoré odznejú na sympóziu možno nahliadnuť TU:

 

 

Zajtra je na gymnáziu športový deň a výučba na škole nebude prebiehať v pondelok 30. septembra a v utorok 1. októbra – významný dátum, keď pred sto rokmi začalo s prácou slovenské reálne gymnázium v Petrovci.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články