Milan Hodža

Prvá storočnica...

Slovenské gymnázium v Petrovci bolo založené roku 1919 ako prvé gymnázium mimo územia Slovenska s vyučovacím jazykom slovenským a ako najväčšie gymnázium mimo Slovenska, kde sa vyučuje po slovensky – a celé storočie si zachováva toto prvenstvo. V roku jeho stých narodenín mu pribudli ďalšie primáty: jediné slovenské gymnázium, na dvore ktorého je impozantná trojmetrová socha Jána Kollára, jediná škola s galériou 38 slovenských vojvodinských akademických maliarov, inštitúcia s najbohatšiu spomienku na XIV. VÚSB, jediná inštitúcia obsahujúca 230 exponátov fauny Petrovca... A medzi všetkými slovenskými inštitúciami v zahraničí si táto naša vzdelávacia ustanovizeň možno vydobyla aj ďalšie vedúce postavenie s edíciou "Storočnica". V týchto dňoch v nej vyšlo až päť krásnych, vzácnych a kvalitných publikácií: Pamätnica, zborník zo sympózia a tri asi 50-stranové katalógy.

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Druhý deň osláv gymnaziálnej storočnice sa začal prezentáciou Pamätnice, ktorá hovorí nie iba o poslednom päťročnom období. Je v nej súpis všetkých 494 zamestnancov ktorí počas storočia na škole pracovali a tiež zaujímavé resumé storočnej práce, činnosti a aktivít, podujatí, úspechov žiakov, súťaží...

Idea o stálej Historickej izbe sa zrodila pred päťdesiat rokmi, počas osláv polstoročia gymnázia a po ďalšom polstoročí idea bola zrealizovaná. O spolupráci gymnázia s Múzeom Vojvodiny, vďaka ktorej sa idea mohla uskutočniť, viac TU: http://www.muzejvojvodine.org.rs/index.php/lat/izlozbe/2717-stalna-postavka-u-gimnaziji-jan-kolar-u-backom-petrovcu

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Vynovená zbierka 30-ročnej galérie obsahuje diela 38 slovenských vojvodinských akademických maliarov, ktorí gymnáziu darovali svoje práce, a ktorých je už vyše 60. Pri príležitosti jubilea rekonštruovaná bola aj 60-ročná ornitologická zbierka, čiže výstava fauny Petrovca, ktorá obsahuje 230 exponátov.Pamätná izba XIV. VÚSB je na gymnáziu už niekoľko desaťročí a teraz dostala nové moderné rúcho.

Keďže gymnázium už 50 rokov nesie meno Jána Kollára, ktorý ešte roku 1849 navrhol, aby sa v Petrovci založilo gymnázium, zaslúžil si aj sochu na gymnaziálnom nádvorí o čo sa pričinil ÚSŽZ. Sochu odhalil predseda ÚSŽZ Ján Varšo a riaditeľka školy Anna Medveďová.

O histórii školy TU: http://www.jankollar.org/skola/historia/gymnazium-jana-kollara-so-ziackym-domovom-v-bacskom-petrovci

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Prvá storočnica...

 

Záver ústredných osláv storočia petrovského gymnázia patril slávnostnej akadémii pomenovanej Tak plynie čas. Na začiatku sa prihovorila riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom Anna Medveďová a po nej na javisko SVD vystúpili: riaditeľ Gymnázia J. J. Zmaja z Nového Sadu Radomir Stojković, predseda Báčskopetrovskej obce Srdjan Simić, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, generálny konzul SR na Ukrajine Miroslav Mojžita, zástupca veľvyslankyne SR v Srbsku a chargé d´affaires a.i. Igor Vencel Igor Vencel, cyperský veľvyslanec v Srbsku Konstantin Eliades, predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad Zdravko Jelušić, pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny Mihalj Njilaš a štátna tajomníčka v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová.

Autorkou scenára slávnostnej akadémie bola Annamária Boldocká Grbićová, a dramaturgiu a réžiu podpisujú Vladislava Fekete a Marína Dýrová. V programe vystúpili bývalí a terajší žiaci gymnázia.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články