Milan Hodža

V jubilejnom roku našej cirkvi

V tomto roku si Slovenská evanjelická a.v. cirkev (SEAVC) v Srbsku pripomína storočnicu samostatnosti. Oslavy prebiehali v Starej Pazove, rovnako ako aj tie pred štvrťstoročím, keď si naša cirkev pripomínala 75. výročie jej osamostatnenia. V tom roku 1996 hlavou cirkvi bol biskup Andrej Beredi, ktorý v tom roku dokonal aj svoju pozemskú púť. Pri príležitosti významného jubilea sa prostredníctvom Pastierskeho listu prihovoril zborom a veriacim SEAVC v Juhoslávii, za základ ktorého si zvolil text z druhého Petrovho listu 2 Pt 1, 5-7: "...tak aj vy...vynaložte všetko úsilie a pridávajte ku viere cnosť, k cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku."

 

Kňazi našej cirkvi v jubilejnom roku 75. výročia osamostatnenia SEAVC

 

Kňazi našej cirkvi v jubilejnom roku 75. výročia osamostatnenia SEAVC

 

V jubilejnom roku našej cirkvi

 

V jubilejnom roku našej cirkvi

 

Portrét Andreja Berediho namaľoval Pavel Čáni

 

Portrét Andreja Berediho namaľoval Pavel Čáni

 

Andrej Beredi (1933 – 1996) sa narodil v Erdevíku 21. novembra 1933. Po ukončení základného vzdelania v rodisku, absolvoval slovenské gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci (1945 – 1951). V roku 1951 sa zapísal na pravoslávnu teologickú fakultu v Belehrade. Pôsobil ako farár v období rokov 1955 – 1974, seniorom bol v rokoch 1974 – 1983 a biskupom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii od roku 1983 až do svojej smrti roku 1996. Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave mu roku 1989 udelila titul čestného doktora.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články