Rádio Kulpín

Rámcový program gymnaziálnych osláv

Na druhej schôdzi Oslavného výboru riaditeľka Gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca Anna Medveďová prítomným predostrela rámcový program osláv storočnice petrovského gymnázia. Z neho vyplýva, že si dôstojne pripomenieme vzácne jubileum. Už teraz sú naplno rozbehnuté početné aktivity. Hneď po zatvorení školských brán sa začne s náročnými prácami na hydroizolácii budovy a s rekonštrukciou niekoľkých miestností. Jedna z učební postupne bude pozmenená na historickú izbu so stálou expozíciou z dejín gymnázia, v druhej bude vynovená galéria slovenských akademických maliarov, v tretej upravená výstava venovaná IVX. VUSB, v štvrtej ornitologická výstava... K uvedeným výstavám sa vydajú obsiahle katalógy, resp. informačné letáky. Okrem týchto publikácií, v záverečnej fáze sú i prípravy na vydanie Pamätnice posledného päťročného obdobia a do prvého októbra, kedy oslavy vyvrcholia, plánujú publikovať aj zborník prác zo sympózia.

 

Rámcový program gymnaziálnych osláv

 

Rámcový program gymnaziálnych osláv

 

Rámcový program gymnaziálnych osláv

 

Rámcový program gymnaziálnych osláv

 

Rámcový program gymnaziálnych osláv

 

Oslavy sa začnú už počas tohtoročných slovenských národných slávností, keďže na tých v roku 1919 bolo vynesené rozhodnutie o výstavbe gymnázia. Prvý víkend v septembri v Petrovci na gymnáziu usporiadajú dvojdňovú výtvarnú kolóniu akademických maliarov. Obrazmi, vzniknutými na kolónii, si doplnia Galériu akademických výtvarných maliarov, ktorá na gymnáziu vznikla pred 30 rokmi a v nej je zastúpených vyše 30 autorov s vyše päťdesiat dielami. Tretí septembrový víkend bude športový a vtedy si do Petrovca pozvú viaceré športové tímy a športové hviezdy. Trojdňové ústredné oslavy sa začnú v nedeľu 29. septembra a pokračovať budú v pondelok 30. septembra a v utorok 1. októbra.

 

Na schôdzi boli predostreté viaceré originálne doklady, medzi iným aj dokument o darovaní cirkevného pozemku na stavbu slovenského gymnázia a zápisnice zo zasadnutia kuratória petrovského slovenského gymnázia počnúc 8. septembrom 1919 a po rok 1922

 

Na schôdzi boli predostreté viaceré originálne doklady, medzi iným aj dokument o darovaní cirkevného pozemku na stavbu slovenského gymnázia a zápisnice zo zasadnutia kuratória petrovského slovenského gymnázia počnúc 8. septembrom 1919 a po rok 1922

 

V ornitologickej gymnaziálnej zbierke je 160 exponátov a k nej bol urobený album

 

V ornitologickej gymnaziálnej zbierke je 160 exponátov a k nej bol urobený album

 

Pondelok 30. septembra 2019 o 10.h sa v slávnostnej sieni začne sympózium, na ktoré je prihlásených 28 referátov, ktoré budú publikované v 300-400 stranovom zborníku. V podvečerných hodinách bude divadelné predstavenie – dar Spišského divadla, kde je režisérom Michal Babiak. Predstavia sa svetovou premiérou podľa doteraz neinscenovaného textu VHV.

Utorok 1. októbra o 14.h slávnostná schôdza profesorského zboru, na ktorú budú pozvaní všetci terajší a bývalí zamestnanci s prezentáciou školskej Pamätnice posledného päťročného obdobia. V nej bude i zoznam všetkých doterajších zamestnancov, ktorých bolo úhrne 420, z čoho 340 bolo riadnych profesorov. Pošty Srbska vydajú poštovú známku venovanú storočnici petrovského gymnázia, ktorá tiež bude predstavená na tejto slávnostnej schôdzi. Ústredný program bude vo večerných hodinách v Slovenskom vojvodinskom divadle.

 

Rámcový program gymnaziálnych osláv

 

Jeden z najvýznamnejších projektov v rámci tejto storočnice by malo byť otvorenie stálej historickej izby, ku ktorej bude vytlačený obsiahly dvojjazyčný katalóg. Historickú izbu pripráva Čarna Milinkovićová z Múzea Vojvodiny. Na gymnaziálnom nádvorí sa odhalí veľký 2,10 m bronzový pamätník Jánovi Kollárovi, naplánované je i slávnostné otváranie výtvarnej galérie Karola Miloslava Lehotského, ku ktorej vydajú katalóg, v ktorom bude zahrnutých zo 45 akademických slovenských maliarov. Otvorenie 60 ročnej ornitologickej zbierky tiež bude sprevádzané prezentáciou katalógu a k vynovenej pamätnej izby IVX. VUSB vydajú informačný leták. Spomenutá bola aj výstavba skleneného vonkajšieho výťahu.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články