Rádio Kulpín

Vynovené Etno múzeum Petráš

Pred príchodom daždivého jesenného počasia úspešne bola ukončená oprava šindľovej strechy na objekte tradičnej ľudovej architektúry Etno múzea Petráš v Padine. Budova je historický najstarší dom v Padine a v nej sa nachádza expozícia tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života Slovákov na Dolnej zemi vo Vojvodine z obdobia druhej polovice 18. až prvej polovice 20. storočia. Toto súkromné etno múzeum je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2013 s cieľom zastrešiť dlhoročnú prácu manželov Petrášových, ktorí vložili vlastné finančné prostriedky na rozvoj a obnovu exponátov. V múzeu sa nachádza okolo 20 000 vzácnych predmetov. Najstarší exponát je Biblia z roku 1776, ktorú si priniesli Slováci zo Slovenska.

 

Vynovené Etno múzeum Petráš

 

Vynovené Etno múzeum Petráš

 

Vynovené Etno múzeum Petráš

 

Vynovené Etno múzeum Petráš

 

Finančné prostriedky 2 500 eur, ktoré boli získané z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy, sa využili na odstránenie starých škridiel a dreveného krovu a inštaláciu nového dreveného krovu a lacnejších starých škridiel a montáž pozinkovaných žľabov na odvod dažďovej vody.

 

Vynovené Etno múzeum Petráš

 

Vynovené Etno múzeum Petráš

 

Vynovené Etno múzeum Petráš

 

Vynovené Etno múzeum Petráš

 

Etno múzeum Petráš v Padine je najväčšou slovenskou národopisnou expozíciou v prírode vo Vojvodine. Rekonštrukcia strešnej krytiny bola nevyhnutná z hľadiska záchrany budovy a zachovania jej charakteristických čŕt, ako jednej z historických dominánt, ale aj na jej ďalšie účelové využitie.

 

Tlačová správa

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články