Grafy, iný pohľad na koronu

Ak s touto pliagou musíme žiť, tak by sme o nej mali vedieť čo najviac. Zdravotníci, nielen lekári, nám o nej už dosť nahovorili, niekedy vari aj protirečivo, ale taký je život. Preto by sme sa dnes pozreli na pandémiu zo širšieho pohľadu vývoja najprv vo svete a potom aj v porovnaní Srbska a Slovenska, a to aj preto, že na Slovensku žije veľa detí vojvodinských Slovákov. Informácie sme čerpali zo stránky https://www.worldometers.info/coronavirus/, na ktorej sa nachádza množstvo údajov a informácií. Z nej sa dozvedáme, že dnes na Slovensku pribudlo 1,254 novonakazených a 29 úmrtí a v Srbsku až 7,999 nových potvrdených prípadov a 48 úmrtí.

 

Graf 1 – Celosvetový denný odpočet pozitívnych prípadov na kovid

 

Graf 1 – Celosvetový denný odpočet pozitívnych prípadov na kovid

 

Prvý graf 1 zobrazuje vývoj počtu pozitívnych (nakazených) od začiatku výskytu pandémie vo svete. V Číne však bol zaznamenaný prvý výskyt o niečo skôr ako 22. januára. Prvá vlna pandémie končila okolo 6. marca. Najvyššia hodnota v prvej vlne bola dosiahnutá 12 februára vo výške 14,178 pozitívnych výskytov. Graf zobrazuje denný počet výskytu a ako vidieť, teraz sa nachádzame v treťom cykle druhej vlny. Podľa vývoja v posledných dňoch je badateľný mierny pokles, no uvidíme, či bude pokračovať alebo sa pre príchod zimného obdobia chrípok znova bude zvyšovať. Pozorný čitateľ isto zbadal, že denné odpočty sa v priebehu týždňa menia podľa dňa, čo si podrobnejšie ukážeme pri rozbore grafu 3. Nateraz absolútne najvyšším číslom výskytu v jeden deň pochádza z 13. novembra 2020 v hodnote 662,911.

 

Graf 2 – Celosvetový denný odpočet zomrelých na kovid

 

Graf 2 – Celosvetový denný odpočet zomrelých na kovid

 

Na ďalšom grafe 2 sú zobrazené denné odpočty zomrelých za celý čas výskytu ochorenia. Pri porovnaní s predošlým grafom je zjavný prudký nárast zomrelých na počiatku druhej vlny pandémie. Ako v predchádzajúcom grafe, aj v tomto sa vyskytujú cykly a hneď v prvom bola 17. apríla dosiahnutá hodnota 8,534, ktorá bola najvyššou (rekordnou) až do novembra. Doteraz najvyšší počet zomrelých za deň bol dosiahnutý 25. novembra v hodnote 12,053. Na rozdiel od predošlého grafu tu nateraz nebadáme trend znižovania počtu, no výkyvy počtu podľa dní v týždni sú aj tu markantné.

 

Graf 3 – Porovnanie Srbska so Slovenskom za november, záverečne s 26. novembrom

 

Graf 3 – Porovnanie Srbska so Slovenskom za november, záverečne s 26. novembrom

 

Graf 3 je najzložitejší, na ňom porovnávame Srbsko a Slovensko. Červená farba prináleží Slovensku a modrá Srbsku. Stĺpcový graf zobrazuje počet pozitívnych prípadov so stupnicou po ľavej strane grafu, čiarový graf vyjadruje poradie v celosvetovom prehľade počtu infikovaných, zoradených od najvyššieho výskytu so stupnicou po pravej strane grafu. Tenké čiary v hornej časti grafu zobrazujú trend, teda predpokladaný vývoj hodnoty.

Graf je doplnený o niekoľko kľúčových číselných hodnôt – min. a max. hodnoty v mesiaci pre oba štáty (Slovensko min 231 a max 3 216, Srbsko min 802 a max 7 606), deň 23. novembra keď bol najväčší rozdiel vo výskyte v oboch štátoch (Slovensko 231, Srbsko 5 067), ako aj poradia začiatkom mesiaca (Slovensko 68, Srbsko 79), ktoré sa do 26. novembra zmenilo (Slovensko 54, Srbsko 43) a 1. decembra je ešte väčší rozdiel (Slovensko 65, Srbsko 41) Toto číslo je pre Srbsko najhoršie od času sledovania ochorenia, lebo vo svetovej štatistike sa nachádza na 41. mieste. Zmena poradia sa udiala v strede mesiaca z 15. na 16. novembra. Vývoj ochorenia (trend) má pre Slovensko klesajúci priebeh, no pre Srbsko stúpa.

Ešte by sme, aspoň v skrátenej štatistike, uviedli rýchlosť nárastu počtu nakazených (pozitívnych) obyvateľov. Prvý milión vo svete bol dosiahnutý 2. apríla, teda po 92 dňoch od prvého prípadu na Slovensku a 27. apríla bola prekonaná 3 miliónová hranica na čo stačilo 25 dní. Počas júna pribudli ďalšie štyri milióny, v júli sedem, auguste osem, v septembri deväť, no v októbri to bolo už 12 miliónov a v novembri pribudlo bezmála 18 miliónov, súčtom to je do dnešného dňa takmer 64 miliónov. Najrýchlejšia zmena milióna nastala po 33 hodinách v dňoch 11. na 12. novembra. Dodnes na koronu umrelo 1,480,733 ľudí.

 

Ján Sabo z Prievidze