Pazovský kalendár 2021

Tak, ako obvykle na Lucku, aj prezentácia jubilejnej dvadsiatej edície Pazovského kalendára na rok 2021, prebiehala v tento deň, tentoraz pre pandemické opatrenia v pazovskom chráme Božom. Po pravidelných nedeľných bohoslužbách v pokračovaní bolo prezentované najnovšie vydanie tejto ročenky, ktorá v kontinuite vychádza od roku 2002. Na úvod sa prihovoril Igor Feldy, farár staropazovský a senior sriemsky, nasledovali redaktor Martin Prebudila a predsedníčka NRSNM a predsedníčka SKUS h. Janka Čmelíka Libuška Lakatošová a na záver Katarína Verešová, členka redakcie a archivárka Ústredného archívu SEAVC. Dve nosné témy v kalendári sú: 100 rokov SEAVC a 250 rokov SEAVC v Pazove.

 

Pazovský kalendár 2021

 

Redaktor Pazovského kalendára Martin Prebudila a jeho zakladateľ Miroslav Demák roky konfrontujú dejiny so súčasnosťou. Oprašujú dávne udalosti a tradície a do tohto celoročného čítania kronikársky zaznačujú i najnovšie udalosti pazovských a sriemských Slovákov.

Pri dnešnej nemalej slávnosti – prezentácii 20. ročníka Pazovského kalendára na rok 2021 – na začiatku svojho príhovoru Martin Prebudila citoval myšlienku barda slovenskej poézie Milana Rúfusa: Ten kto tvorí, dýcha dušou... Ozrejmil, že týmito a podobnými slovami čitateľov oslovuje aj zakladateľ ročenky, spisovateľ a básnik, staropazovský rodák Miroslav Demák, ktorý vo svojom úvodnom texte v najnovšom vydaní Pazovského kalendára, okrem iného uvádza: „Napriek mnohým skeptikom, všetci čo sa na jeho zakladaní podieľali, boli presvedčení, že nás dvadsať rokov nič neodradí. Veď v celom svete – od Slovenska, cez Dolnú zem, Poľsko, Ukrajinu až po Spojené štáty americké, kde vyše sto rokov vychádzali kalendáre v jednotlivých mestách – dnes vychádzajú len dva: Čabiansky kalendár a tento, čo práve držíte v rukách. Zrieknuť sa tak výnimočného vydania by bolo hriechom, ktorý sme si nemohli dovoliť."

 

Foto Katarína Verešová

 

Foto Katarína Verešová

 

Foto Katarína Verešová

 

Oslavy dvestopäťdesiatročnice príchodu Slovákov do Starej Pazovy a sprievodné podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v tomto roku, sú odročené na lepšie časy. Výnimkou boli iba oslavy rovnakého výročia prvých služieb Božích v Starej Pazove, ktoré sa staropazovskému cirkevnému zboru podarilo usporiadať v tomto roku, medzi dvoma vlnami pandémie. O ďalších veľkých udalostiach a okrúhlych jubileách, ktoré Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskôr v Juhoslávii, resp. Srbsku, uskutočnila a počas celého roka 2021si ich bude pripomínať, hovorili v.p. Igor Feldy a archivárka Katarína Verešová a v najnovšom kalendári si o tom, z ich pera, čitatelia budú môcť aj prečítať.

 

Katarína Pucovská