Blahoželanie ThMgr. Jurajovi Šefčíkovi

Dňa 22. novembra, kedy pripadla sedemdesiatka nášho brata farára, sa v senickom kostole bohoslužby nekonali, pozerali sme len na mestskej televízii, kde vysielali vopred nahraté. Ale v pondelok podvečer 23. novembra prišli zástupcovia presbyterstva bratovi farárovi blahoželať priamo domov, na faru, s kyticou kvetov a darčekom. Oslavy v kostole sa konali o týždeň neskôr v prvú adventnú nedeľu a to len v rámci súčasných možností.

Najskôr sme si pripomenuli 236. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho, ktorý v tom pamätnom roku bol postavený a posvätený, ale bez veže i bez organov. Napriek tomu bol Seničanom veľmi vzácny. Na Bohoslužby prichádzali do Senice aj evanjelici zo širokého okolia. V pokázňovej časti sa v kostole konala oficiálna gratulácia s príhovorom zborového dozorcu, s kyticou kvetov a s veršovaným blahoželaním, ktoré bolo napísané špeciálne pre túto príležitosť.

 

Blahoželanie ThMgr. Jurajovi Šefčíkovi

 

Blahoželanie ThMgr. Jurajovi Šefčíkovi

 

Blahoželanie ThMgr. Jurajovi Šefčíkovi

 

Blahoželanie ThMgr. Jurajovi Šefčíkovi

 

Blahoželanie ThMgr. Jurajovi Šefčíkovi

 

Blahoželanie ThMgr. Jurajovi Šefčíkovi

 

Blahoželanie ThMgr. Jurajovi Šefčíkovi

 

Veršované blahoželanie Jurajovi Šefčíkovi k sedemdesiatke:

Náš brat farár milý, prichádzame v tejto chvíli
popriať k Tvojmu sviatku zdravie, šťastie, lásku.
Máme ešte jedno prianie: hojné Božie požehnanie
nech Ťa Pán Boh opatruje a Tvoj život nech varuje.
Roky plynú: päťdesiat, šesťdesiat, ach...
nesmieš však z toho mať strach.
Veď vek je len číslo, ktoré do Tvojho života prišlo.
Našlo tu muža na správnom mieste,
ktorý úspešne kráča po vytýčenej ceste.
Prijmi od nás slová vďaky za všetky doterajšie roky,
keď sa ku nám prihováraš, slovo Božie nám ponúkaš.
A prajeme Ti aj v budúcnosti, zdravia, sily, spokojnosti
nech je Pán Boh s Tebou stále a nech stráži Tvoje chvíle.

V závere služieb Božích manželka a dcéra brata farára ponúkali účastníkom vynikajúce, veľmi chutné zákusky.

 

Oľga Zlochová