Spomienka na Karola Chalupku

V dnešný deň pred 40 rokmi, 16.decembra 1980, zomrel kovačický farár a senior banátsky Karol Chalupka. Narodil sa 1.mája 1911 v Kulpíne a pochovaný je v Kovačici, kde pôsobil 29 rokov. Kulpínsky cirkevný zbor zachováva spomienku na tohto svojho rodáka a pred tromi rokmi do elektronickej podoby uschoval kázne Karola Chalupku, ktoré zboru venovali dcéra Viera Turčanová a syn Jaroslav Chalupka. Odfotených bolo úhrne 4850 strán z 56 písaniek, do ktorých si pán farár Chalupka pedantne písal prípravy a kázne na služby Božie. „V nich je zachytené obdobie, keď bol pán senior najprv kaplánom v Petrovci, potom desať rokov pôsobenia v Bajši, dva roky v Palanke a tiež takmer tridsať rokov v Kovačici," – hovorí Jaroslav Javorník, evanjelický farár v kulpínskom cirkevnom zbore a biskup SEAVC v Srbsku. Tiež poznamenáva, že mal pán senior Chalupka veľmi pekné kázne, ktoré sú písané pekným a čitateľným rukopisom. Kázne sú z obdobia rokov 1937 – 1980. Kulpínsky cirkevný zbor túto vzácnu rukopisnú pozostalosť skenoval a napálil na dva CD.

 

Spomienka na Karola Chalupku

 

Spomienka na Karola Chalupku

 

Spomienka na Karola Chalupku

 

Karol Chalupka sa narodil 1. mája roku 1911 v Kulpíne z rodičov Michala, obuvníka a Juliany rodenej Chlipcovej. Základnú školu vychodil v Kulpíne a gymnázium navštevoval v Petrovci, kde i maturoval 1929. Teológiu študoval v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 2.mája 1934 v rodnom Kulpíne a vysvätil ho biskup Samuel Starke.

Najprv sa stal osobným kaplánom seniora Gustava Klobušického v Kulpíne, potom bol štyri roky petrovským zborovým kaplánom a roku 1938 prešiel za farára do Bajše, kde pôsobil desať rokov, potom kratšie bol v Báčskej Palanke a v roku 1951 prešiel do Kovačice, kde pôsobil do svojej smrti roku 1980. V roku 1956 bol zvolený za krajového seniora pre Južný Banát a tiež bol aj zástupcom biskupa. Bol tiež seniorom maďarského seniorátu.

Karol Chalupka bol činný i na politickom poli. Počas pôsobenia v Bajši bol národným poslancom prvého Národného zhromaždenia Vojvodiny za okres Báčska Palanka.

 

Katarína Pucovská