Naše kalendáre

Na prelome rokov sú aktuálne kalendáre. Tieto publikácie, určené na čítanie počas celého roka, môžu byť zaujímavými aj po rokoch, keďže sú svedectvom doby. Pri listovaní v starých ročenkách vždy sa totiž nájdu texty, ktoré upútajú našu pozornosť. Mnohé už síce prevalcoval čas a sú nám podivné, no možno práve preto šteklia našu zvedavosť, chceme vedieť, čo sa to dialo napríklad pred storočím. Národný kalendár nám to umožňuje, keďže je on najstarším periodikom vojvodinských Slovákov. Prvý vyšiel na rok 1920 v Petrovci, teda má sto rokov. Jeho 17. ročník na priestupný rok 1936 zostavil Andrej Sirácky a vydala a vytlačila Kníhtlačiareň, účastinná spoločnosť Petrovec, Báčka, Juhoslávia. Stál 10 dinárov a dve úvodné strany boli venované kráľovi a kráľovskej rodine. Nechýbala ani fotografia vtedajšieho 11-ročného juhoslovanského kráľa Petra II. a rodokmeň rodiny Karađorđevićovej.

 

Náš kráľovský dom – Jeho Veličenstvo KRÁĽ PETER II., ktorý sa narodil roku 1923 a na trón nastúpil po Svojom otcovi Alexandrovi I. v roku 1934, teda keď mal 11 rokov

 

Náš kráľovský dom – Jeho Veličenstvo KRÁĽ PETER II., ktorý sa narodil roku 1923 a na trón nastúpil po Svojom otcovi Alexandrovi I. v roku 1934, teda keď mal 11 rokov

 

Peter II. Karađorđević (Belehrad, 6. septembra 1923 – Denver, 3. novembra 1970) bol tretím a posledným kráľom Juhoslovanského kráľovstva (1934-1945). Bol prvým synom kráľa Alexandra I. a kráľovnej Márie. V čase vraždy svojho otca v roku 1934 bol Peter II. neplnoletý, takže kráľovská moc bola prevedená na guvernéra, ktorý bol v testamente určený kráľom Alexandrom I.

 

Naše kalendáre

 

Naše kalendáre

 

V kalendári je uvedených aj niekoľko citátov z „tretej knihy Sibilly", ktorú učenci považujú za najpôvodnejšiu.

Medzi našim ľudom ešte vždy sa mnoho hovorí o proroctve Sibilly a konečne aj o iných proroctvách, – uvádza sa to na úvod textu o tejto najpopulárnejšej veštkyni v staroveku a v pokračovaní sú aj výňatky z jej proroctiev. Okrem iného ona upozorňuje: „.Na celom svete, v každej krajine a v každom meste bude viac nespravodlivých ako zbožných ľudí. Zavládne hriech, smilstvo, nevera a služba zlatému teľaťu. Svet sa odvráti od Veľkého Boha a slúžiť bude Satanovi... Plemeno ľudské je hriešne, nemôže žiť v trvalom pokoji. Pochádza od zradných rodičov, Adama a Evy... Príde deň, keď na zemi nastane koniec všetkých vecí. Za nočnej doby objavia sa ohnivé meče na nebi, hviezdy zmiznú a deň viac nesvitne, žiar slnca z neba zmizne, mesiac bude krvavý a na zem bude padať horúce kamenie a krvavý dážď. V oblakoch uvidíte boj anjelov a ľudí. Všade bude plač a nárek..."

 

Naše kalendáre

 

Veriaci kresťan však nikdy nezúfa. On vstupuje do nového roku, ako vôbec do každého času s dôverou. On má vo svojej duši pevnú istotu, že Spasiteľ, Pán vekov žije a že je vždy s ním a že ho ochráni od všetkého zlého. Na stranách venovaným deťom sú básničky o narodenom Spasiteľovi:

V noci svätej pri Betléme
anjelský spev sladko znie –
raduj sa, ó ľudské plemä,
prišlo tvoje spasenie,
prišlo v dieťatku tom skvostnom,
preradostnom, premilostnom,
ktoré v tichom Betléme
leží v jaslách na slame

Vitaj nám, ó Dieťa drahé,
spásy našej ratolesť!
Ty nám nesieš časy blahé
Ty nám nesieš veľkú česť.
Čas radosti veselosti –
sláva Bohu na výsosti,
a na zemi tu dolu
pokoj ľuďom pospolu!

 

Katarína Pucovská