Rádio Báčka bez slovenského programu?

Rozhlasové začiatky v Báči a Selenči siahajú do obdobia rokov1966-67. Na selenčskej webovej stránke: http://www.selenca.rs/sk/selenca/kultura/pocuvate-radio-bac-slovenske-vysielanie píše: "Rádio Báč sa svojim poslucháčom po srbsky a po slovensky prvý raz prihovoril v nedeľu 1. mája 1967. Odvtedy dodnes nebolo nedele, aby slovenské vysielanie vystalo, hoci sa ono až pätnásť rokov chystalo bez peňažnej úhrady členom redakcie, teda ochotnícky." Od dnes, zdá sa, na frekvenciách 99,1 FM pre slovenský program už viac nieto miesta. Zverejnené je to na facebookovej stránke Selenča, na čo reagovali početní občania, ale aj politici, či politické strany. Koalícia opozičných vojvodinských politických strán „Vojvodinský front" dôrazne odsúdila prerušenie zmluvy s redaktorkou slovenského programu Radio Bačka Bač, ktorá v tomto médiu pôsobila vyše dvoch desaťročí. Reagovala a post o zrušení slovenského programu Rádio Báču zdieľala aj Olena Papuga, politička rusínskej národnosti, ktorá sa pred niekoľkými dňami stala novou štátnou tajomníčkou Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Srbska.

 

Rádio Báčka bez slovenského programu?

 

Obecný výbor „Vojvodinského frontu" z Báču v reagovaní uvádza: „O porušovaní práva na informovanie v materinskom jazyku Slovákov v našej obci budeme kontaktovať ministerstvo menšinových práv, aby sme reláciu v slovenskom jazyku vrátili do éteru rádia Bačka, kde sa vysiela už viac ako 5 desaťročí."

Od samého začiatku slovenské vysielania na vlnách Rádia Báč bývali v nedeľu. Tu treba zvlášť podčiarknuť mimoriadny entuziazmus Jána Čapeľu, ktorý v prvých, najťažších rokoch úspešne pripravoval a neraz aj viedol slovenské relácie.

Úctyhodné jubileá - 54 rokov pôsobenia - v tomto roku v apríli oslávi aj Rádio Báčsky Petrovac a v júli Rádio Stará Pazova. Rádio Kovačica je o 5 rokov mladšie. Avšak, aj pazovský a aj kovačický rozhlas viac nie sú samostatné, pôsobia už v rámci rádio-televízie.

Tie naše najstaršie slovenské lokálne rozhlasové stanice už žiaľ zanikli. V roku 1964 začal vysielať Rádio Kulpín, ktorý zanikol ešte roku 1976 a v roku 1964 bolo v Kysáči založené kultúrno - informačné stredisko (KIS), ktorého súčasťou bol aj Rádio Kysáč. Do nedávna úspešne pôsobil, avšak po privatizácii lokálnych médií a po polstoročnom vysielaní, Rádio Kysáč tiež zanikol.

Prvý slovenský rozhlasový program vysielal Rádio Nový Sad, ktorý pôsobí od roku 1949. Od samého začiatku mal program aj v slovenskej reči, na základe čoho slovenskej menšine v Srbsku prislúchajú aj zakladateľské práva Novosadského rozhlasu.

 

Katarína Pucovská