Zločiny na Slovákoch počas II. sv. vojny

Zločiny na Slovákoch počas druhej svetovej vojny – je názov tematickej internetovej platformy Archívu Vojvodiny spustenej v týchto dňoch, na ktorej sú prehľadne zverejnené výsledky projektu Digitalizácia a prezentácia archívneho materiálu z fondu F. 183 Archívu Vojvodiny. Materiál sa týka zločinov spáchaných okupantmi počas druhej svetovej vojny voči obyvateľstvu slovenského etnika, ktoré žilo v oblasti Báčka, Banát a Sriem: https://slovackezrtve.arhivvojvodine.org.rs/. Pri otvorení bázy údajov https://slovackezrtve.arhivvojvodine.org.rs/Signature zadala som svoje dievocké priezvisko Poniger a našla tam desaťročia hľadaný dokument o zápisnici mojej starej matere, v ktorom uvádza, že jej syna Samuela Ponigera, ktorý mal byť dňa 28. októbra 1941 v Báčskom Petrovci mučeníckou smrťou na šibenici, spolu s ôsmimi martýrmi slobody, fašistickým okupantom popravený, bol reťazami zviazaný a odvedený... a z vojny sa nikdy nevrátil. Bol totiž v skupine smelých mladých mužov, ktorí pred 80 rokmi urobili prvú diverziu voči fašistickým okupantom na území Báčky. Takých a podobných zápisníc je nateraz zverejnených vyše tisíc.

 

Zločiny na Slovákoch počas II. sv. vojny

 

Zločiny na Slovákoch počas II. sv. vojny

 

Zločiny na Slovákoch počas II. sv. vojny

 

Aktivity na projekte Zločiny na Slovákoch počas druhej svetovej vojny boli zamerané na digitalizáciu, preklad a prezentáciu archívneho materiálu v slovenskom jazyku z fondu F. 183 Vojvodinského archívu, ktorý je kategorizovaný ako kultúrna hodnota mimoriadneho významu. V rámci realizácie bolo naskenovaných a technicky spracovaných viac ako 1300 strán archívneho materiálu a preložená časť zápisníc vypracovaných Komisiou pre zisťovanie zločinov okupantov a ich pomocníkov vo Vojvodine. Zápisnice boli urobené v roku 1946 a po 75 rokoch napokon archívne spracované a zavedené do evidencie. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/10976-nova-pravda-o-vojvodinskych-slovakoch-zavrazdenych-v-ii-sv-vojne

Obsah zápisníc poskytuje pohľad na dosiaľ neznáme fakty a je nesmierne dôležitý v kontexte výskumných tém zahrnutých v tomto projekte. Autormi projektu – Platformy, sú riaditeľ archívu Vojvodiny Dr. Nebojša Kuzmanović a asistent riaditeľa archívu Vojvodiny Kristijan Obšust, ktorým iste patrí uznanie za to, že sa vzácny historický materiál nielen našiel, ale aj zverejnil.

Platforma sa bude postupne aktualizovať a dopĺňať o nový obsah.

 

Katarína Pucovská