Múzeum

Dni európskeho dedičstva

Včera sa v Báči začali Dni európskeho dedičstva. Táto celoeurópska kultúrna a turistická manifestácia prebieha počas septembra v 50 krajinách a má za cieľ zachovávať dedičstvo ako súčasť kultúrnej identity, ale aj ako smer ďalšieho rozvoja. Spoločne ju podporujú Rada Európy a Európska komisia. V Európe sa organizuje už 27 rokov a v Obci Báč od roku 2002.V rámci podujatia včera večer odznel duchovný koncert v chráme obnoveného františkánskeho kláštora, na ktorom vystúpil chór a orchester žiakov z Báču a zo Selenče a komorný zbor Zvony zo Selenče, všetky pod vedením Dr. Juraja Súdiho, ako aj komorný zbor Musica Viva z Báčskeho Petrovca s umeleckou vedúcou Marienou Stankovićovou Krivákovou a komorný zbor Nádeje z Pivnice s dirigentkou Annou Stojnevovou. V programe ešte účinkoval komorný zbor Santa Marija z Báču a Stanka Čoban. Františkánsky kláštor bol po reštaurovaní otvorený koncom júna tohto roku a kľúče od obnoveného objektu odovzdal šéf Delegácie Európskej únie v Srbsku Sam Fabrici. V kláštore včera predstavili aj nominačnú žiadosť o zapísanie báčskej kultúry do svetovej listiny UNESCO.

 

Foto: Gordana Bjelajac

 

Foto: Gordana Bjelajac

 

Foto: Gordana Bjelajac

 

Foto: Gordana Bjelajac

 

Františkánsky kláštor sa nachádza v centre mesta Báč a je organicky začlenený do stredovekej mestskej matrice. Postavený je v tvare štvoruholníka, v strede ktorého je dvor so studňou. Vo vnútri kostola možno vidieť zaujímavú zmes kultúr, od fresiek zachovaných po častiach, cez pozostatky tureckých kúpeľov, až po veľké funkčné organy. Bohatá knižnica obsahuje knihy napísané na pergamene.

 

Foto: www.bac.rs

 

Foto: www.bac.rs

 

Foto: www.bac.rs

 

Kláštor bol postavený v neskororománskom a ranogotickom štýle a keďže ho františkáni obývali počas troch storočí, zachoval si veľké kultúrne dedičstvo - starodávne predmety, látky a náčinie, ktoré svedčia o bohatej minulosti. Bol založený kánonmi svätého hrobu Jeruzalema a potom ho prevzali františkáni. Po jeho dobytí sultánom Sulejmanom Veľkolepým jedno a pol storočie to bola mešita. Kláštor bol v priebehu storočí prestavaný, rozšírený, opravený. Vybudovaný bol na základoch zo 6. storočia. Na začiatku to bola románska stavba a v ďalšej fáze pokračovala ako gotický objekt. S výstavbou kostola sa začalo koncom 12. storočia, keď bol postavený menší románsky kostol. V druhej polovici 14. storočia kostol bol františkánmi prestavaný v gotickom duchu. Súčasťou barokového reštaurovania bol kostol a kláštor.

Viac TU: https://www.bac.rs/sr/franjevacki-samostan

Ako zaujímavosť možno spomenúť, že aj v Slovenskej republike existuje dedinka Báč a v nej kláštor františkánov, ktorého dejiny sú podobné, ako dejiny františkánskeho kláštora v Báči v Srbsku. Kláštor františkánov v slovenskom Báči, ktorý leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova popri hlavnej ceste spájajúcej Bratislavu s Dunajskou Stredou, pochádza z rokov 1660 až 1674. Františkáni po príchode do tohto Báču tiež obnovili starý kláštor a kostol, ktorý bol počas tureckej okupácie premenený na mohamedánsku mešitu.

Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/5836854/putnicke-miesto-v-baci-pritahuje-mladych-ludi.html#ixzz60AfIVoem

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články