Múzeum

Pamiatky našich chrámov

V Kulpíne, Kovačici a v Aradáči si dnes pripomínali výročie posviacky kostolov. Tieto tri naše kostoly oslavujú Pamiatku posvätenia chrámu Božieho 18. a 19. októbra a slávnostné služby Božie každoročne bývajú v najbližšiu nedeľu k tomuto dátumu. Aradáčsky chrám má 193 rokov, kovačický 191 a kulpínsky dnes oslavuje svoje 140. narodeniny.

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Pamiatky našich chrámov

 

Dnešnými príležitostnými bohoslužbami si v 140-ročnom evanjelickom chráme Božom, cirkevný zbor v Kulpíne pripomenul Pamiatku posvätenia tohto stánku. Kulpínsky slovenský kostol bol vybudovaný za pôsobenia evanjelického farára Félixa Kutlíka a posviacka bola 19. októbra 1879. O kulpínskom kostole viac TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/cirkev/seavc-kulpin

V Aradáči bol kostol vysvätený roku 1826 a kovačický o dva roky neskôr, roku 1828 keď ho 19. októbra posvätil Gabriel Machuľa, sarvašský farár.

Pamiatku posvätenia chrámu v tomto mesiace oslávia ešte aj Padinčania a Silbašania.

Aj padinský kostol je pomerne starý, s jeho stavbou sa začalo o 6 rokov po kovačickom a stavaný bol v rokoch 1834 - 1839. Cirkevný sviatok, kirvaj býva v posledná nedeľa v októbri, v tomto roku to bude v nedeľu 27. októbra. V Silbaši cirkevné hody pripadajú rovno na 31. októbra – Pamiatku reformácie, a v ten deň oslavujú reformáciu Martina Luthera a zároveň si každoročne pripomínajú aj posvätenie kostola z roku 1886.

A ktoré sú naše najstaršie kostoly?

V Báčskom Petrovci si slovenskí evanjelici modlitebnicu vybudovali ešte v roku 1783 a kostol v roku 1823. Pazovský slovenský evanjelický kostol pochádza z roku 1788 a bol stavaný na mieste prvého zbúraného kostola. Kysáčsky (1794) a hložiansky (1797) chrám tiež patria do skupiny našich najstarších kostolov.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

+1 #1 RE: Pamiatky našich chrámovJán Z. 2019-10-21 09:30
Posviacka chrámu Božieho v Pivnici sa uskutočnila dňa 18. októbra 1835. roku, v 18. nedeľu po Sv. Trojici. V túto nedeľu v 1826 roku boli usporiadané prvé Služby Božie v novom, ešte nedokončenom kostole. Základný kameň bol položený na Vstúpenie - 27. mája 1824 - kázeň mal Pavel Križan. Prvé Služby Božie v 1826 roku vykonal Samuel Borovský. Včera sme oslávili na Hlavných sl. Božích 184. výročie posvätenia chrámu Božieho, pripomenuli si 195. výročie posvätenia základného kameňa, vystúpil spevokol a prišli k nám hostia z miestnej Srbskej pravoslávnej cirkvi v Pivnici. Prežili sme požehnanú nedeľu v slávnostnej nálade s radosťou...https://w ww.facebook.com/phot o.php?fbid=102064933 02409376&set=pcb.102 06493313529654&type= 3&theater
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články