Múzeum

Veže a vežičky Nového Sadu

Nový Sad si dnes pripomína 272. narodeniny. Nový Sad, Novi Sad, Neoplanta, Neusatz, Újvidék... bol založený pred 326. rokmi v roku 1694. Za Deň Nového Sadu stanovili však spomienku na 1. február spred 272 rokov, keď cisárovná Mária Terézia roku 1748 Novému Sadu udelila štatút slobodného kráľovského mesta v rámci Habsburskej monarchie. Námestie slobody je mestským jadrom a vzniklo v 18. storočí. Obklopujú ho budovy z konca 19. a začiatku 20. storočia. Uprostred námestia sa nachádza bronzový pomník Svetozara Miletića, právnika a novinára, významného politického predstaviteľa Srbov vo Vojvodine, ktorý sa školil na Evanjelickom lýceu v Bratislave (vtedy Požun). Svetozar Miletić bol veľký priateľ Slovákov a žiak Ľudovíta Štúra, ktorého pamiatku na Slovensku pripomína jedna z najfrekventovanejších ulíc v Bratislave – Miletičova ulica. Architektúra starého jadra Nového Sadu je zvlášť zaujímavá a svedčí o multikulturálnom prostredí. Nový Sad je jedným z mála európskych miest, ktoré má v jadre mesta až päť chrámov tradičných kresťanských vierovyznaní: srbskej pravoslávnej cirkvi, rímskokatolícky kostol, gréckokatolícky kostol, slovenský evanjelický kostol a kostol reformovanej cirkvi. Tu je tiež aj židovská synagóga.

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

Veže a vežičky Nového Sadu

 

O historickom mestskom jadre Nového Sadu TU:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/10496-historicke-mestske-jadro-noveho-sadu

O Novom Sade a novosadských Slovákoch TU:
http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/stare-nazvy/22-aktuality/aktuality/10142-1-februar-den-noveho-sadu-2

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

-1 #1 Päť kostolov...O P 2020-02-03 23:57
Výstižne prezentované "genius loci" starého jadra Nového Sadu a zvlášť zaujímavé svedectvo o jeho multikulturálnom prostredí. Je pravda, že "Nový Sad je jedným z mála európskych miest, ktoré má v jadre mesta až päť chrámov tradičných kresťanských vierovyznaní" a ešte k tomu veriaci týchto cirkví sú príslušníci piatich národov a národností a bohoslužby vykonávajú v piatich jazykoch - srbčine, chorvátčine, maďarčine, slovenčine a rusínčine...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články