Aký progres?!

Civilizácia uháňa rýchlym tempom dopredu. Či však všade? Nazrime do Ľudového kalendára spred 65 rokov a prečítajme si čo sa to všetko v Petrovci v roka 1955 udialo. Dočítame sa, že v Petrovci boli takí schopní hospodári a obchodníci, že prví vo Vojvodine založili exportný podnik! A ten bol dokonca z podnikov toho druhu medzi najväčšími v Európe! V kalendári sa uvádza:„... 29. a 30. mája bolo oslávené piate výročie založenia prvého vývozného podniku vo Vojvodine — »Kooperatíva export-import«. V rámci týchto osláv členovia syndikálnej odbočky spomenutého podniku usporiadali divadelné predstavenie, v ktorom sa predstavili s Urbánkovou divadelnou hrou »Strašidlo«. A rovnako tak v dňoch 29. a 30. mája v remeselníckom dome bola otvorená výstava učňovských prác. Na júnovom zhromaždení voličov sa rokovalo o priechode na nové komunálne zriadenie, o samoodanení a o novom zákone o samospráve v školách. Koncom júna bol založený investičný fond pre financovanie lokálneho hospodárstva a polovicou júla v rámci novozaloženého Aero-klubu začal s prácou prvý parašutistický náukobeh.

 

Aký progres?!

 

Aký progres?!

 

Aký progres?!

 

Dňa 17. júla mládežnícky KOS »Ján Marčok« usporiadal vo Vrbare večierok spevov v rámci ktorého vystúpili populárni rozhlasoví speváci. V júli skupina petrovských detí a verejných pracovníkov odišla na letovanie do Hercegnového. Koncom augusta Petrovec navštívila profesorka Hawardskej univerzity Svatava Pírkova-Jakobsonová. Spomenutá sa zaujímala o naše ľudové piesne a domáce výrobky našich žien. V auguste sa urýchlene začalo pracovať na dláždení chodníkov a Námestia Slobody.

V roku 1955 ženský spolok organizoval zábavno-poučné priadky, členovia samovzdelávacieho krúžku Sládkovič zahrali drámu A. Jiráska Vojnárka, na poľnohospodárskej škole polovicou marca boli záverečné skúšky, v Národnom múzeu otvorili výstavu prác mladých výtvarníkov, miestna organizácia Červeného kríža urobila zbierky na pomoc zasiahnutých povodňami a mládežnícky Kultúrno-umelecký spolok »Ján Marčok« zaistil pohostinné vystúpenie divadelných ochotníkov KOS Zvolen z Kulpína s Kopčokovou drámou Krutý život.

 

Aký progres?!

 

Okrem iného žiaci gymnázia a učiteľskej školy zahrali Tajovského »Matku«, členovia syndikátnej odbočky »Kooperatívy export-import« Urbánkovo »Strašidlo« a členovia Slovenského ochotníckeho divadla Tajovského veselohru »Ženský zákon«. V rámci týždňa múzeí od 15. do 22. mája otvorená bola v Národnom múzeu výstava »Prvé srbské povstanie a Vojvodina«.

- 15. mája žiaci III. triedy učiteľskej Školy usporiadali zdarilý kultúrno-umelecký večierok v ktorom sa predstavili s Korbačkovou jednoaktovkou »Madlena« a živým obrazom z čias Jánošíkových.

- 18. mája bola konferencia SSP, v súvise s hospodárskym kriminálom, ktorý sa náhle začal rozširovať aj v Petrovci.

- 22. mája bolo plenárne zasadnutie ĽVMO, na ktorom bol schválený spoločenský plán a rozpočet obce vo výške 45.228.000 dinárov. Ročná bruto výroba bola plánovaná vo výške 616,925.000 dinárov.

- 26. mája na ľudovej univerzite boly premietané dva poučné farebné filmy: »Výcvik loveckých psov« a »Atomová energia«.

- 24. mája občania masove vyprevadili Titovu štafetu.

V Národnom kalendári 1956 je aj báseň Juraja Tušiaka inšpirovaná rovno takýmto júlovým obdobím.

JURAJ TUŠIAK

Nálada

Ani vánku. List sa nehne
na poli.
Zem vyprahlá vody žiada
trochu len.
Tichým zrením žitko žehná
mozoli.
Vďačným okom slnko hladí
celú zem.

Klas doľ hlavu skromne kloní.
Tu je čas!
Ak len chvíľku zmeškať —
pozde je.
Koľko ticha! Koľko jasu!
zrelých krás!
Deň sa smeje. Nesklamú nás
nádeje.

 

Katarína Pucovská