Múzeum

Oslavy v Dobanovciach

V Dobanovciach si dnes 12.09.2021 pripomenuli 160. rokov príchodu Slovákov do tejto osady, 130 rokov založenia fílie a 100 rokov osamostatnenia SEAVC v Srbsku. Pri tej príležitosti tento malý cirkevný zbor usporiadal misijnú slávnosť, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia cirkvi v čele s Jaroslavom Javorníkom, biskupom SEAVC v Srbsku, Igorom Feldym, seniorom Sriemskeho seniorátu a Jánom Vinkovičom, čestným seniorom a dlhoročným administrátorom tejto fílie Boľovského cirkevného zboru. Okrem cirkevných hodnostárov a domácich viery na dnešných oslavách sa zúčastnili aj predstavitelia lokálnej samosprávy a tiež Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

Foto: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

 

V knihe Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a obrazoch autora Adama Vereša, ev. biskupa, ktorá tlačou vyšla v roku 1930 sa uvádza:

"Dobanovská fília tiež patrila ako boľovská k cirkvi surčinskej. Náhle sa však boľovská cirkev osamostatnila, dobanovská filia pripadla cirkvi boľovskej. Prví Slováci prišli do Dobanoviec z Kysáču, a to r. 1861. rodina Krajčova. Húfnejšie o 5 rokov neskoršie, tiež Kysáčania a to menovite rodina Vitízova, Čalova, Urbanova, Kardeľova, Medveďova, Kohútova, Marčokova, Teplého. Z Petrovca: rodina Bažík, Brnova, Sirácky, Križanova, Severíňova, Žilova.

Ako fília jestvuje od r. 1891. a jej prvým kurátorom bol Martin Žila. Prisťahovaním nových osadníkov sa stále zmáhala, zmocňovala, takže v r. 1907. pristúpilo sa k stavbe modlitebnice. Od počiatku dietky v náb. vyučoval surčinský slova B. kazateľ. Od 1928. r. náboženstvo v Dobanovciach vyučoval a vyučuje boľovský slova B. kazateľ. Obec Dobanovce je srbsko-slovensko-nemecká. Počet Slovákov 450. Dobanovských veriacich zaopatruje boľovský slova B. kazateľ."

V knihe SEAVC v Srbsku zostavovateľky Anny Petrovićovej, ev. farárky v Belehradskom cirkevnom zbore sa uvádza:

„Dobanovce sa nachádzajú v juhovýchodnom Srieme, 25 km západne od Belehradu, v blízkosti diaľnice Belehrad-Záhreb. Prislúchajú k mestskej obci Surčin. Podľa sčítania ľudu z roku 2011 v Dobanovciach žilo 8.503 obyvateľov, z toho 232 Slovákov. Hoci sa skôr uvádzalo, že sa Slováci v Dobanovciach usadili v druhej polovici 19. storočia, výskumný tím Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, dokázal, že Slováci tu žili omnoho skôr. Najstaršie dôkazy o prítomnosti Slovákov v obci datujú z roku 1808. Cirkevná obec v Dobanovciach je fíliou Boľovského cirkevného zboru a bola založená v roku 1891. V súčasnej dobe počíta 250 členov. Kostol bol postavený v roku 1907."

Viac z dejín Dobanoviec TU:

http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/metropolita-stratimirovic/22-aktuality/aktuality/10741-90-vyrocie-slovenskej-citarne-v-dobanovciach

Album s fotografiami zo života dobanovských Slovákov, ktorý do elektronickej formy spracoval SKOS Šafárik Dobanovce v čele so Željkom Čapeľom si možno pozrieť na:

 

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články