Múzeum

Ruža Generál Štefánik

Predseda Nitrianskeho klubu Spoločnosti M.R. Štefánika Ing. Ján Tancik, PhD, vo štvrtok 16. septembra 2021 navštívil Báčsky Petrovec a rodný Laliť a obom cirkevným zborom venoval sadenicu ruže, ktorá nesie meno Generál Štefánik. Vysádzanie tejto ruže, ktoré sa na Slovensku začalo roku 2019, ktorý vyhlásila Vláda SR za Rok Štefánika, spadá do spomienkového projektu STO RUŽÍ PRE ŠTEFÁNIKA. Projekt bol schválený Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa rozhodla aj po roku 2019 pokračovať v akcii a ruže vysádzať aj v krajinách, v ktorých generál Štefánik zanechal hlbokú stopu. Veľkými písmenami sa zapísal aj do dejín vojvodinských Slovákov, čo by nám mali pripomínať aj dve ruže nesúce jeho meno. Jednu z nich dnes slávnostne zasadili v Báčskom Petrovci. V kostolnej záhrade usporiadali aj kratší program, v ktorom o živote Štefánika a o projekte sadenia ruží hovoril zborový farár Ján Vida.

 

Ruža Generál Štefánik

 

Ruža Generál Štefánik

 

Ruža Generál Štefánik

 

Ruža Generál Štefánik

 

Potom odznela Rúfusova báseň Nepočuteľné laudácio v prednese Milušky Anušjakovej Majerovej a pieseň Kto za pravdu horí. Česť zasadiť ružu mala Anna Vrbovská, manželka emeritného biskupa SEAVC v Srbsku Samuela Vrbovského. Dve cirkevníčky, jedna z ulice generála Štefánika a potom aj najstaršia pravidelná návštevníčka bohoslužieb, sadenie ruže dokončili a kratšiu príležitostnú slávnosť Ján Vida uzavrel slovami generála Štefánika: "Kto si myslí, že mu slobodu vybojujú druhí, ten jej nie je hoden."

Kto bol vlastne generál Milan Rastislav Štefánik? Z jeho života vieme, že sa narodil na evanjelickej fare na Košariskách a bol synom evanjelického farára a dokonca bratom farára ktorý pôsobil v Novom Sade a Báčskej Palanke. Ozrejmil Ján Vida a dodal: "Milan Rastislav Štefánik keď bol chlapcom a mal možnosť sa vzdelávať, lebo bol synom farára, aj keď v biede žili, v maďarizácii mal jedného slovenského učiteľa, ktorý sa menoval Ján Kvačala a narodil sa v Petrovci. Teda, takáto je spätosť, poviazanosť našich koreňov, ktoré Pán Boh naozaj riadi na tomto svete."

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi problematika dolnozemských Slovákov nebola cudzia, keďže jeho starší brat Igor Branislav Štefánik pôsobil v niekoľkých cirkevných zboroch a najdlhšie v Báčskej Palanke a v Novom Sade, kde je aj pochovaný. Milan Rastislav bol prítomný i na svadbe svojho brata v Pivnici a už tam horlivo hovoril o svojich víziách a budúcom štáte Čechov a Slovákov. V roku 1918 zorganizoval peňažnú zbierku, keď od amerických Slovákov na podporu česko-slovenských légií získal miliónovú podporu a špekuluje sa, že možno práve tie peniaze boli dôvodom jeho smrti. Z peňazí zozbieraných v Amerike jedna časť bola usmernená aj na gymnázium Jána Kollára v Petrovci, ktoré sa práve začínalo stavať. O generálovi Štefánikovi viac TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/kniznica-v-kulpine/22-aktuality/aktuality/10564-rok-milana-rastislava-stefanika

 

Foto: Ján Kišgeci

 

Foto: Ján Kišgeci

 

Foto: Ján Kišgeci

 

Foto: Ján Kišgeci

 

Foto: Ján Kišgeci

 

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika má vyše 1000 členov po celom Slovensku a organizovaná je v štrnástich kluboch. Hovorí Ján Tancik a podčiarkuje, že ich klub z Nitry je zvlášť aktívny a podniká cesty po stopách generála Štefánika aj do zahraničia. Tak v roku 2018 boli v Taliansku a roku 2019 navštívili Francúzsko. Tam si uctili osobnosť M. R. Štefánika položením venca pri jeho soche v Meudonskom observatóriu. Zastavili sa na Place du Général Stefanik v Paríži. Monument venovaný Štefánikovi na tomto námestí vytvoril umelec slovenského pôvodu W. Schiffer a zastavili sa aj pred domom v ktorom býval Štefánik.

O akcii Sto ruží pre Štefánika Ján Tancik ozrejmuje, že si nateraz na výsadbu ruží zvolili dve vojvodinské prostredia: Laliť, kde pôsobí kultúrno-umelecký spolok Milana Rastislava Štefánika a Petrovec ako centrum vojvodinských Slovákov. Dodáva však, že ak by sa im podarilo zabezpečiť ešte nejaké sadenice, chceli by ich ponúknuť aj do Báčskej Palanky a Nového Sadu, kde najdlhšie pôsobil brat generála Štefánika Igor Branislav Štefánik.

Dr. Ján Tancik, ktorému je ekologické pestovanie rastlín nielen záľubou, ale aj životnou filozofiou (pôsobí v prvej rastlinolekárskej službe Ecophyta) navštívil petrovský cirkevný zbor v spoločnosti Dr. Jána Kišgeciho práve v deň, keď mali ekologický krúžok a pán farár spolu s cirkevníčkami upravoval cirkevnú záhradku.

 

Ruža Generál Štefánik

 

Ruža Milana Rastislava Štefánika bola vyšľachtená medzi dvomi vojnami o čom viac TU: https://mrstefanik.sk/pocty-m-r-stefanikovi/ruza-general-stefanik/

Deň pred 140. výročím narodenia M.R. Štefánika zasadila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová spolu so zástupcami Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika kríčkovú ružu Generál Štefánik v Prezidentskej záhrade.

 

Ruža Generál Štefánik

 

Ruža Generál Štefánik

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články