O Kulpíne

IN MEMORIAM – za Xéniou Mučajiovou

V 78. roku života v novosadskej nemocnici dokonala svoju tuzemskú púť autorka pre deti a dlhoročná riaditeľka predškolskej ustanovizne v Báčskom Petrovci Xénia Mučajiová. Deťom sa venovala počas celého života: profesionálne, ale aj v tej svojej záľube – v písaní. Detskou srdečnosťou a úprimnosťou donedávna žiarila.

 

IN MEMORIAM – za Xéniou Mučajiovou

 

Xénia Mučajiová sa narodila 8. septembra 1940 v Ruskom Kerestúre. Do Petrovca ju priviedla láska. Na literárnom večierku sa zoznámila s už známym spisovateľom Pavlom Mučajim (11. 10. 1929 – 12. 10. 2014). Dvaja, ktorí si k sebe pasovali, spoločne prežili plodný život. Obaja mali veľkú radosť zo slov, veršov a príbehov, zaznačených na papier. Vydali mnohé knihy. Vedno kráčali aj literárnym a aj tým životným poľom. Ešte pred pár rokmi spolu sedávali aj v kostolnej lavici.

Za svoje krátke rozprávky získala viac cien. Sú to rozprávky moderné a dôvtipné, zaujímavé pre čitateľov, tak malých, ako aj veľkých. Do zbierky ich zozbierala v rokoch 1973-1974 a publikované boli v Slovenskom vydavateľstve Obzor v Novom Sade pod titulkom Zázračný zvonček. Spomienky pospletala do rozprávok, do ktorých zahrnula i roky z Predškolskej ustanovizne Včielka, kde pracovala ako vychovávateľka a rad rokov pôsobila ako riaditeľka.

Svoju materinskú reč si tiež vážila a pestovala. O pár rokov neskôr, presnejšie v roku 1977 vo vydavateľstve Ruské slovo z Nového Sadu v rusínskom jazyku jej vyšla zbierka Гвиздочки ходжа по жеми.

Česť jej pamiatke!

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9030-xenia-mucajiova

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Od večnosti bolo slovo

Od večnosti bolo slovo,
slovo bola sôvesť večná,
v sôvesti tej život, svetlo,
ktoré v svety sa rozlietlo.
Duch – príroda od večnosti,
skrytá v lone Stvoriteľa –
vo svety sa rozletela
ako dúha v sedem krás.
Rozlietli sa protistrany
s túhou, že sa v čelovieku
nájdu zas.

 

Posledné komentáre

Posledné články