O Kulpíne

Tradičný odev žien v Padine

Krásnu, vzácnu knihu Zachovajme od zabudnutia – Tradičný odev žien v Padine, ktorú pred asi dvomi mesiacmi prvýkrát predstavili v Padine, si mohli s obdivom obzrieť a kúpiť aj návštevníci tohtoročných Slovenských národných slávností v Petrovci. Predávali ju na stánku padinského spolku žien a Asociácia slovenských spolkov žien ju prezentovala spolu s ďalšími publikáciami našich autoriek. Knihu vydal Spolok žien v Padine vedený Elenkou Haníkovou, ktorá sa spolu s etnologičkou Zdenkou Obšustovou podpisujú ako zostavovateľky. Okrem odborných etnologických posudkov, využité sú tiež poznatky informátorov Anny Brachnovej, Pavla Petráša, Zuzany Masárykovej a Anny Halajovej. Kniha je bohato ilustrovaná fotografiami autorov Marka Markova, Paľa Sampora, Foto studia Centar Padina, Petra Dešića a archívu SŽ v Padine.

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

„Kniha je zostavená z dvoch častí. V prvej časti sú odborné posudky etnologičky Zdenky Obšustovej o padinskom ženskom tradičnom a súčasnom odeve. Text sprevádza bohatý výber fotografií, ktoré znázorňujú odev padinských žien, jeho krásu a bohatstvo. Časť fotografií patrí starodávnym fotografiám tradičného odevu. V druhej časti knihy textom a fotografiami si pripomíname niektoré realizované projekty Spolku žien z Padiny." Píše v úvodníku Elenka Haníková. Diplomovaná etnologička Zdenka Obšustová v ďalšej časti knihy píše o tradičnom padinskom odeve, kde ozrejmuje aj jednotlivé jeho časti, napríklad rubáč, oplecko, bedrilo, untroky, geceľa, kacabajka, rékľa, ťurák, čepiec... V bohato ilustrovanej ďalšej časti sa do detailov ozrejmujú a znázorňujú ozdôbky, čipky, mašle, výšivky, druhy látok používaných na šitie kroja... Na modelkách sú kroje krásne znázornené a pod každou fotografiou sa uvádza majiteľ kroja.

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Tradičný odev žien v Padine

 

Kniha má 140 strán, z čoho sú vyše sto strán farebné ilustrácie, vytlačená je na kvalitnom papieri, v tvrdej väzbe, formátu 30 x 22 cm. Úvodná časť knihy je preložená do srbčiny a preklad urobil prof. srbského jazyka Jano Haník. Tlač Širka projekt Padina, náklad 300 kusov. Vyšla za finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Obce Kovačica a dobrovoľných príspevkov návštevníkov Etno domu v Padine.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články