O Kulpíne

Pri nedožitých 65. narodeninách dona Turanského

Zajtra, 12. septembra 2021 o 9:00 pri príležitosti nedožitých 65. narodenín Štefana Turanského bude slúžená svätá omša u Františkánov v Báči. Salezián kňaz ThDr. Štefan Turanský, PhD. sa narodil 11. septembra 1956 v Selenči. Po skončení gymnázia v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme vstúpil v roku 1975 k saleziánom a 11. septembra 1976 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Prípravu na kňazstvo a teologické štúdiá si vykonával v Turíne a v Ríme a po jej ukončení ho 27. júla 1985 biskup Dominik Hrušovský vysvätil na kňaza. V roku 1990 odišiel pôsobiť ako salezián na Slovensko. Najdlhšie pobudol v Žiline, kde bol aj direktorom komunity. V roku 2001 získal na RKCMBF UK v Bratislave doktorát z posvätnej teológie. Don Štefan Turanský SDB zomrel nečakane 12. augusta 2020 vo veku nedožitých 64 rokov počas oddychového pobytu na Orave.

 

Štefan Turanský (Foto: Juraj Berédi)

 

Štefan Turanský (Foto: Juraj Berédi)

 

Pamätná tabuľa na katolíckom cintoríne v Selenči, na hrobe otca a mamy don Štefana Turanského. Pametnú tabuľu dala postaviť Mária Turanská st. s rodinou

 

Pamätná tabuľa na katolíckom cintoríne v Selenči, na hrobe otca a mamy don Štefana Turanského. Pametnú tabuľu dala postaviť Mária Turanská st. s rodinou

 

V mladosti, kým býval v Selenči, a po tom ako selenčský katolícky kňaz Michal Zolárek zostavil veľkú červenú ilustrovanú Bibliu pre mladých, Štefan Turanský patril medzi aktívnych mladých farníkov, ktorí ju pod krycími menami a z rôznych adries posielali veriacim na Slovensko. Ilustrovaná Biblia pre mladých, kniha v červenej väzbe s vybranými časťami Starého a Nového Zákona a mnohými maľbami, prichádzala na prelome 70. a 80. rokov do Československa poštou z Juhoslávie. Toto ekumenické dielo vzniklo v roku 1977 a autormi úvodných textov v knihe sú slovenský evanjelický biskup a. v. v Juhoslávii Juraj Struhárik a katolícky biskup zo Subotice Matija Zvekanović.

Prenasledovaní veriaci v Československu, kde bola náboženská literatúra ťažko dostupná, mohli napísať list do Juhoslávie a zadarmo im poštou prišla Biblia. Jej rozposielanie vyvolalo rozruch a na poštách vo Vojvodine a aj inde zaznievali otázky, kto financuje knihu, ktorá sa denne posiela na Slovensko. Mladí ju posielali z rôznych adries, niekedy aj z pôšt v susedných dedinách, aby nevysvitlo, že jediným jej zdrojom je katolícky farský úrad v Selenči. Sväté Písmo sa tak vďaka Selenčanom stalo pre ľudí v Československu dostupnejšie.

Mladý farník Štefan Turanský sa v rokoch 1978 až 1980 aktívne podieľal na šírení náboženskej literatúry a mal veľký podiel na balení a rozosielaní Ilustrovanej Biblie zo Selenče na Slovensko, kde bola zo strany veriacich veľmi žiadaná. Ústav pamäti národa mu preto v roku 2017 poďakoval za cezhraničnú spoluprácu, za občiansku statočnosť a angažovanosť pri šírení a rozmnožovaní náboženskej literatúry a za zásluhy v zápase za zachovanie ľudských a náboženských hodnôt v Československu udelením pamätnej medaily ÚPN a ďakovného listu.

Don Štefan Turanský, ktorý v Cirkvi a v saleziánskej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľného a 35 rokov kňazského života a v ostatných rokoch žil a pôsobil v saleziánskej komunite v Bratislave-Mamateyovej, svoju doktorandskú prácu z oblasti zasväteného života publikoval pod názvom Krehkosť duchovného povolania (vydavateľstvo Don Bosco). Počas pôsobenia

bol tiež direktorom saleziánov študentov teológie v Bratislave, bol provinciálom slovenských Saleziánov dona Bosca, následne tri roky bol členom hlavnej rady saleziánov.

Zádušná svätá omša za Štefana Turanského SDB a pohrebné obrady sa konali 17. augusta 2020 v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Telo zosnulého je pochované do saleziánskej hrobky na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni.

Zdroj:

https://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3191-don-stefan-turansky-charizma-ktora-sa-neda-opakovat-na-pohrebe-mu-tlieskala-cela-katedrala

https://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3186-zomrel-byvaly-provincial-salezianov-don-stefan-turansky?fbclid=IwAR1aMOzDX05dGmFQBCVe17agCOWBExPQI_cCBxeMbdlZoDO06cx_1pjePdg

https://www.upn.gov.sk/sk/ustav-pamaeti-naroda-podakoval-zahranicnym-slovakom-za-pomoc-v-obdobi-socializmu/

https://www.facebook.com/donTuransky/

 

kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články