Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

Výstavu Predok- symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov, ktorá bola otvorená začiatkom augusta v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci si možno pozrieť ešte niekoľko dní – do 8. novembra 2021. Okrem vyšívaných košieľ a obrazov, výstava obsahuje aj zaujímavé dobové fotografie svedčiace o „predku" na mužských košeliach. Z výstavy viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11337-predok-symbol-etnickej-identity-vojvodinskych-slovakov. Galéria Zuzky Medveďovej patrí pod správu Múzea vojvodinských Slovákov. Múzeum sa stará aj o Komplex ľudovej architektúry s najstarším domom. Dedinský dom, tzv. Najstarší dom v Petrovci z druhej polovice XVIII. storočia, na Ul. Branislava Mokića č. 7, predstavuje pamiatku mimoriadneho významu a je pod ochranou Pokrajinského ústavu pre ochranu pamiatok kultúry. Dom má vyše 200 rokov a vybudovaný bol keď sa ešte robili prevažne nabíjané domy z hliny, čiastočne vkopané do zeme a so strechou pokrytou trstinou. Do Komplexu ľudovej architektúry patrí aj sýpka na saniach na uskladnenie obylia a vlani do neho pribudol aj „mniač", ktorý je tiež pod ochranou Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok.

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Navštívte Múzeum vojvodinských Slovákov

 

Kultúrna pamiatka „Najstarší dom" je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. V dome sa nachádzajú predmety, ktoré predstavujú tradičné obydlie Slovákov vo Vojvodine.

Sýpka slúžila na uskladnenie obilia. Postavená bola na saniach, ktoré umožňovali jednoduchší presun, na blate a snehu, v prípade nebezpečenstva od požiara. V neskorších fázach vývoja sa takéto hospodárske stavby murovali z nehorľavých materiálov. V zadnej časti dvora sa dostavali k existujúcim domom, alebo boli postavené ako samostatné, pomocné objekty. Uvádza etnológ Marijan Pavlov. Viac TU: http://www.muzeumslovakov.rs/ludova-architektura/o-najstarsom-dome

Mniač – mechanizmus na zmäkčovanie konôp datuje z polovice 19. storočia a predstavuje jedinečnú stavbu takého druhu na území Vojvodiny ba aj širšie, keďže sa konope pestovali iba na niekoľkých lokalitách.

Múzeum vojvodinských Slovákov so sídlom v Báčskom Petrovci je ustanovizeň, ktorá sa stará o kultúrne dedičstvo Slovákov v Srbsku. Idea o založení múza sa zrodila ešte pred sto rokmi, po I. svetovej vojne, keď sa Slováci ocitli v novom štátnom zriadení a zakladali slovenské gymnázium a slovenskú kníhtlačiareň. Otvorené však bolo až po II. svetovej vojne, v roku 1949. Hovorí Anna Sečová Pintírová, kustódka a riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov a ozrejmuje, že sa v tejto našej kultúrnej inštitúcii starajú o tri zbierky: historickú, etnologickú a umeleckú.

 

Katarína Pucovská