Počet obyvateľov

Informácie zo SEAVC v Srbsku

V novosadskom chráme Božom včera prebiehala schôdza Synody Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Pred jej začiatkom sa predstavitelia všetkých našich cirkevných zborov zúčastnili na bohoslužbách na ktorých kázňou poslúžil Ondrej Marčok, farár kysáčsky. Na synode odzneli správy o aktivitách zo všetkých troch seniorátov a na návrh biskupa SEAVC d.p. Samuela Vrbovského schválená bola i zmena cirkevnej Ústavy. Ňou sa zrušila veková hranica pre biskupa, čo znamená, že sa odteraz biskupom bude môcť stať praktický každý vyškolený kňaz, bez ohľadu na vek a odpracovanú pracovnú dobu. Tým pádom sa prakticky začali aj prípravy na voľbu biskupa, keďže súčasnému najvyššiemu hodnostárovi SEAVC v Srbsku na budúci rok vyprší mandát.

 

Novosadský evanjelický kostol

 

Novosadský evanjelický kostol

 

Biskupa volí Synoda z radu kňazov, podľa podmienok stanovených Ústavou, na 6-ročné mandátne obdobie. Samuel Vrbovský svoj tretí biskupský mandát začal v roku 2014. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7064-samuel-vrbovsky-znovuzvoleny-biskup-seavc-v-srbsku

 

Stretnutie mládeže v Petrovci v roku 2013 (foto Martin Pucovský)

 

Stretnutie mládeže v Petrovci v roku 2013 (foto Martin Pucovský)

 

Po ukončení školského roku, a podľa ustálenej praxe, cirkevná mládež zo všetkých cirkevných zborov sa zhromaždí na celocirkevnom mládežníckom stretnutí, ktoré v tomto roku usporiadajú zajtra 28. júna 2019 v Padine. Tam popoludní vystúpia hudobníci z USA, z Toleda v Ohiu, ktorí sa dnes predstavili v Báčskom Petrovci, zajtra predpoludním budú vo Vojlovici a v sobotu, vo sviatok Petra a Pavla, vystúpia najprv na predpoludňajších službách Božích v Starej Pazove a večer v kostole v Slankamenských vinohradoch. V nedeľu 30. júna o 10,00 h sa zúčastnia na predpoludňajších bohoslužbách v Kulpíne. A v tú 2. nedeľu po Sv. Trojici bude v Lugu slávnosť konfirmácie.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články