Kulpínska svadba

Rozlúčka generácie maturantov v jubilejnom roku

Včerajší predmaturitný večierok 57 žiakov – maturantov generácie 2018/19 Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci bol nabitý emóciami a peknými želaniami. Nebojte sa urobiť prvý krok k niečomu novému – slovami Martina Luthera Kinga ,,Nemusíte vidieť celé schodisko, proste urobte prvý krok," riaditeľka gymnázia Anna Medveďová vyprevadila tohtoročnú generáciu maturantov do ich nového životného začiatku. Zdôraznila, že školské lavice storočného petrovského gymnázia opúšťa ďalšia generácia maturantov, čím sa kvituje počet 4665 absolventov našej najstaršej stredoškolskej vzdelávacej inštitúcie.

 

Foto Jarmila Jovankovičová

 

Foto Jarmila Jovankovičová

 

Foto Zdenka Dudićová

 

Foto Zdenka Dudićová

 

Foto Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

Foto Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

 

„Generácia maturantov, pred ktorou mám česť stáť, svojou húževnatou prácou dokázala vydať zo seba to najlepšie počas štvorročného života na škole, získať početné ocenenia, od obecných po republikové a medzinárodné. Meno gymnázia odznievalo pri udeľovaní cien zo slovenského jazyka, biológie, matematiky, v oblasti hudobného, výtvarného a divadelného umenia a pokračovali v udržiavaní kvalitných speváckych interpretácií, na čo sme právom hrdí." Zdôraznila A. Medveďová a dodala, že žiaci boli aktívni aj v humanitárnych akciách a zostanú zapamätaní aj ako tvorcovia a režiséri početných aktivít.

„V septembri bránu našej významnej inštitúcie prekročí stá, jubilejná generácia žiakov. V októbri budú vrcholiť oslavy na ktorých sa bude sumarizovať a hodnotiť koľko úsilia, námahy a práce až 340 osvetových pracovníkov splnila misiu školy vzdelávať ľud, najmä slovenský ľud na týchto priestoroch," povedala riaditeľka a vyzdvihla, že školenie na petrovskom gymnáziu ukončili žiaci zo 65 miest z našej krajiny, Slovenskej republiky, Rumunska, ba aj Ruska.

Generácia 2018/19 počíta 57 žiakov – maturantov, všetci úspešne ukončili 4. ročník s vysokou priemernou známkou 4,16. Až 45 percent sú výborní, presnejšie 26 žiakov dosiahlo výborný prospech a až 10 žiakov získalo Vukov diplom.

Blahoželáme!

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články