Kulpínska svadba

Peternel, profesor petrovského gymnázia

Viera Benková storočnica nášho gymnázia

Z generácií, ktoré si pamätajú prvých profesorov na vtedajšom slovenskom gymnáziu v Petrovci, už dávno ubudlo a spomienky sa takto natrvalo vytrácajú z našej pamäti. Avšak najstarší žijúci obyvatelia, ktorí si pamätajú začiatky gymnázia Jána Kollára v Petrovci po I. sv. vojne, vedia že, okrem iných obľúbených prednášateľov, profesor Karol Peternel bol "otcom" žiakov. Kto bol a odkiaľ pochádzal tento profesor, ktorý mal takéto láskavé dobroprajné rodičovské vlastnosti?

 

Karol Peternel stojí, prvý zľava

 

Karol Peternel stojí, prvý zľava

 

Karol Peternel sa narodil roku 1883 na Slovensku, na Detve, v okresnom meste Veľká Slatina. Bol vraj človek rázovitej ale láskavej povahy, mal veľmi prísny vzťah k ľuďom a žiakom. Keď ho životný osud zaviedol k nám na Dolnú zem, do Petrovca, tieto jeho povahové vlastnosti sa naplno prejavili a prispôsobili aj jeho pedagogickému povolaniu a životu medzi nami... Pochádzal z chudobnej rodiny, musel tvrdo bojovať, aby sa dostal na vysokú školu, podarilo sa mu to. Jeho školenie doma mu dalo nádej, že bude pokračovať aj na vyššej úrovni a tak sa vybral do Budapešti na štúdium medicíny, ale po čase prešiel na prírodovedeckú fakultu a stal sa profesorom prírodných vied. Diplom získal v roku 1918 po návrate z prvej svetovej vojny, zamestnal sa v dnešnom Maďarsku, v mestečku Cegléd; istý čas bol aj dočasným profesorom v Šahách. V roku 1921 sa dopočul o možnostiach zamestnať sa na novootvorenom gymnáziu v Petrovci, dlho neuvažoval a ponuku pracovať medzi Slovákmi za hranicami materskej krajiny prijal. Najprv bol suplentom – výpomocným profesorom avšak od roku 1926 sa stal riadnym profesorom. Medzi nami, na tomto našom gymnáziu, pobudol plných 17 rokov. Návrat do rodiska dlho odďaľoval, bol priam spriaznený nielen so školou, ale najmä s prostredím a ľuďmi, ktorí ho z lásky oslovovali Karlíček. Z Petrovca odišiel v roku 1937.

Karol Peternel bol veselej a žartovnej povahy, vždy ochotný pomôcť, preto nie div, že bol obľúbeným nielen v profesorskom zbore, ale najmä medzi žiakmi. Chystal aj nejedno divadelné predstavenia, skeče, písal malé scénky, prispieval i do tunajšej tlače a bol poruke ako nápomocný v boji o spoločenské postavenie gymnázia v novovytvorenom štáte juhoslovanskom. Zasadzoval sa za rovnoprávnosť slovenčiny a orodoval za jeho profesorov.

 

Peternel, profesor petrovského gymnázia

 

Na samých začiatkoch slovenského gymnázia v Petrovci z nedostatku kádrov pracovali tu aj výpomocní pedagógovia z radov miestnych utečencov – Rusov z ďalekého Ruska – najmä po Októbrovej revolúcii, ale hodne profesorov prišlo na pozvanie gymnaziálneho kuratória a na prísľub prezidenta Masaryka ako pomoc starej vlasti dolnozemským Slovákom Stali sa takto stĺpmi tejto nielen doma, ale i vo svete známej výchovnovzdelávacej ustanovizne – nášho storočného slovenského gymnázia Jána Kollára, nestora nášho života a pretrvávania...

 

Komentárov  

0 #1 Rodné mesto?Peťkovský 2019-07-13 22:08
Trochu nejasná formulácia miesta narodenia K. Peternela - "...na Detve, v okresnom meste Veľká Slatina..." Sú to dve rozličné mestá - Detva, resp. obec Veľká, dnes Zvolenská Slatina (rodisko Terézie Vansovej rod. Medveckej, aj Karola Medveckého, niekdajšieho farára v Selenči). Ktoré z nich je rodným mestom K. Peternela?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články