Svadba u Kulpinu

Knižnica a radosť z čítania

Vzťah ku knihám a k čítaniu by si mali deti pestovať od malička. Deti, ktoré čítajú knihy, majú lepšiu pamäť, ľahšie sa učia, čítanie rozvíja inteligenciu, rozvíja myslenie, kreativitu, fantáziu, zlepšuje koncentráciu aj disciplínu, zlepšuje slovnú zásobu aj gramatiku, rozvíja zručnosť v písaní textov aj diktátov, zlepšuje komunikačné schopnosti v detstve aj v budúcnosti. S cieľom prilákať deti do knižnice v Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci koncom apríla upravili útulný detský kútik, kde deti môžu užitočne s knihou tráviť voľný čas. Aj teraz, počas letných prázdnin. Letný pracovný čas knižnice je od 9. do 16. hodiny. Dnes tam zavítali aj deti z Detského letného pobavenia 2021, ktoré už viac rokov organizuje Mimovládna organizácia YMCA Serbia.

 

Foto: YMCA Serbia

 

Foto: YMCA Serbia

 

Foto: Knižnica Štefana Homolu

 

Foto: Knižnica Štefana Homolu

 

Knižnica a radosť z čítania

 

Knižnica a radosť z čítania

 

Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci je najväčšou knižnicou vo Vojvodine a Srbsku s väčšinovým fondom kníh v slovenskom jazyku a je aj jednou z najstarších knižníc vo Vojvodine. Okrem vypožičiavania kníh, čitárne a pobavenia v detskom kútiku, toho času si v nej možno obzrieť aj výstavu venovanú stému výročiu od narodenia barda našej poézie Paľa Saba Bohuša. Svojou tvorbou Paľo Sabo Bohuš zanechal hlbokú koľaj pre mnohé generácie a preto výstavu pomenovali Predsa koľaj – rovnako ako je pomenovaná jedna jeho zbierka.

 

Knižnica a radosť z čítania

 

Knižnica a radosť z čítania

 

Knižnica a radosť z čítania

 

Knižnica Štefana Homolu bola založená v roku 1815, a nesie meno podľa zakladateľa Nedeľnej školy v Petrovci. V roku 2015 oslávila úctyhodné jubileum, 170 rokov existencie. Počas roka obyčajne v nej organizujú niekoľko príležitostných výstav a tiež aj rôzne dielne a stretnutia s deťmi prevažne predškolského veku a nižších ročníkov základných škôl. Zamestnankyne knižnice a ich riaditeľka Anna Speváková sa snažia pravidelne dopĺňať aj knižný fond. V knižnici si záujemcovia môžu vypožičať aj časopisy, a to nielen domáce, ale aj zo Slovenska.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články