Svadba u Kulpinu

IN MEMORIAM – Mária Lakatošová Šagová

V sobotu 16. októbra 2021 zomrela rozhlasová speváčka ľudových piesni Mária Lakatošová Šagová zo Starej Pazovy. Staropazovčania si patrične uctili túto svoju významnú spoluobčianku, jednu z najstarších rozhlasových speváčok, ktorá celý svoj život vystupovala na rôznych programoch a zachovávala slovenskú pieseň a staropazovský špecifický nápev od zabudnutia. Anna Simonovićová, staropazovská novinárka, sa v mene Staropazovčanov chcela rozlúčiť s touto významnou speváčkou aj v našom (!) týždenníku Hlas ľudu. Text poslala redakcii novín, no článok jej bol zamietnutý so zvôvodnením, že také príspevky viac v Hlase ľudu nebudú zverejňovať. Aby sa predsa vedelo a nezabudlo text Anny Simonovićovej zverejňujeme v úpnosti.

 

IN MEMORIAM – Mária Lakatošová Šagová

 

Mária Lakatošová Šagová sa narodila 5. júla 1931 v Starej Pazove. Pieseň bola jej životom. Spievať začala od malých nôh na zabíjačkách, priadkach, či svadbách. V základnej škole sa spevu venovala ešte viacej. Jej učiteľmi spevu boli starší a najviac ujo a mama. V rodine rada spievali aj dedo, jej tri sestry, brat, ale verejne nikdy nevystupovali. Spev bol v ich rodine tradíciou. Spievať začínala za sprievodu Jána Medveďa-Médu, s ním nacvičovala ako základoškoláčka a pomáhali jej aj učitelia Ján Takáč a Michal Litavský. Ako šestnásťročná spievala na Slovenských národných slávnostiach. Keď RNS začal s prácou, hneď aj ona začala spievať v rozhlase. Bola prvou pazovskou speváčkou, ktorá spievala v Novosadskom rozhlase. Vtedy sa spievalo priamo, naživo a nebolo jej ťažko cestovať aj v ranných hodinách.

 

IN MEMORIAM – Mária Lakatošová Šagová

 

Spievala nielen za sprievodu harmonikárov, ale aj s orchestrom pod vedením Nándora Virága, neskôr pod vedením Jaroslava Vojtechovského. Z pazovských harmonikárov po Medveďovi spolupracovala s Martinom Gašparom-Mátom, Zlatkom Materákom, Jánom Filipom a najviac s Michalom Ďarmotským. Práve s ním nahrala najviac pesničiek v rozhlase tak v novosadskom, ako aj v pazovskom. Týmto spôsobom rozhlasové fonotéky obohatila pazovskými piesňami, ktoré sú v jej znení vskutku raritou. Okrem toho, že svoju spevácku kariéru začala v Novosadskom rozhlase, vystupovala aj na početných zábavách, večierkoch, oslavách v Starej Pazove a iných osadách. V roku 1984 sa zúčastnila festivalu V pivnickom poli a zaspievala aj na folklórnom festivale na Ochride a Podpolianskych slávností na Detve, ako aj na iných podujatiach.

 

IN MEMORIAM – Mária Lakatošová Šagová

 

Mária Lakatošová-Šagová bola veľmi skromná žena. Aj keď mala dojímavý hlas a často si aj posledné roky rada zaspievala v rodinnom kruhu, predsa už dlhšiu dobu nevystupovala. Naposledy to bolo vo filme Anka z Brehov v roku 1996. Aj keď ju neskoršie často volali na koncerty hovorievala, že je už trochu stará a radšej nech spievajú tie mladšie. A tie mladšie práve často siahnu po jej nahrávkach, aby si vypočuli a naučili sa spievať pazovskú pieseň.

Posledná rozlúčka bola 20. októbra na staropazovskom cintoríne.

Česť jej pamiatke!

(Anna Simonovićová)

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články