Svadba u Kulpinu

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov, ktoré sa v Srbsku malo uskutočniť v tomto roku, bolo odročené na október 2022. Vzhľadom na nepriaznivú a neistú epidemickú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, ktorá by mohla výrazne ohroziť realizáciu sčítacích aktivít, najmä terénny zber dát, bolo sčítanie odložené na október 2022, uvádza Republikový štatistický ústav. V sčítaní sa obyvatelia vyjadrujú aj o svojej identite, čiže príslušnosti k národu, ktorý považujú za svoj. Na sčítaní v roku 2011 Slovákov vo Vojvodine bolo 50.321, čiže 2,60 % - píše na oficiálnej webovej stránke pokrajinských orgánov moci. Vojvodina „ako ucelený prírodno-historický celok" má určité špecifiká – pred storočím nepatrila Srbsku, ale inému štátu, v Juhoslávii mala preto autonómiu a to je aj argument, ktorým niektoré pokrajinské politické strany žiadajú, aby sa v sčítacích tlačivách uviedla aj príslušnosť „Vojvodinčan". Predstavitelia týchto strán sú názoru, že takéto právo treba ľuďom umožniť.

 

Sčítanie obyvateľov

 

Z uvedenej tabuľky zverejnenej na webovej stránke pokrajinskej vlády vidno, že tento problém bol prítomní aj pred desaťročím, na predchádzajúcom súpise, keď sa takmer 7 % obyvateľstva nechcelo zapísať do ponúknutých kolóniek a radšej si zvolili jednu z opcií na dne tabuľky, čiže. "Ostatní", "Nevyjadrili sa ", "Regionálna príslušnosť", "Neznáme", alebo sa vyjadrili ako "Juhoslovania".

Zástupcovia vojvodinských strán s týmto návrhom boli aj za ministerkou pre ľudské práva a práva menšín Gordanou Čomićovou, ktorej predložili iniciatívu umožniť všetkým občanom „právo na slobodu prejavu a identitu Vojvodiny". Ako ďalší argument uviedli aj to, že je vo Vojvodine veľký počet zmiešaných manželstiev a mnohé deti nechcú byť národnostne determinované ani z otcovej, ani z matkinej strany. Mienia, že by „Vojvodinčan" mohlo byť niečo, čo by bolo všeobecne prijateľné pre všetkých, ktorí sa tak chcú deklarovať. Predstavitelia vládnucej strany však túto myšlienku nepodporujú, podľa ich názoru vojvodinský národ neexistuje a idea pokrajinských strán je iba politický konštrukt koncipovaný s cieľom pokračovať v trieštení srbskej národnostnej štruktúry.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

0 #1 Slovenská komunita v Srbsku, BEL., 14. nov. 2021Valent, Belehrad, 2021-11-14 22:31
Dokumenty Štastického úradu Srbskej republiky (SRB) z roku 2011 o sčítaní obyvateľstva svedčia, že v SRB žilo 52650 Slovákov (Demografski pregled,Beograd, XIII, Nr. 43/2013, Tab 1, str. 4). Ide o dáta o slobodnom
vyjadrení (sa) občana o príslušnosti národu.

Viackát som si dovolil poukázať na neschvaľovanie praxe (početných) verejných činiteľov slovenskej komunity v Srbsku (rádio, televízia, tlačené periodyká, verejné rečnenie osôb) neúplného posuďovania spoločenského života slovenskej komunity v Srbsku. Mienim, že keď ide o
život Slovákov v tom štáte nestači tam zaradovať iba slovenských príslušníkov dominantne žijúcich na území AP Vojvodiny. Bezpríčinne sa (vtedy) vyraďujú spolurodáci žijúci a pôsobiaci mimo toho prostredia. Je známe, že sa Slováci v SRB, bydliaci mimo Vojvodiny, hrdo hlásia k
slovenskému rodu v tom štáte! Neúplné ponímanie tunajšej skutočnosti, ked nie je reč o lokálnych dianiach, narúša vzájomnosť osobyte z rozvrstvovania populácie na našich a vašich Slovákov.

Činitelia, jednotlivci, priatelia, vymaňme sa z náruče jednostranností, lokálnej samoľúbosti, zabúdania a tým i zneuctievania vlastných príslušníkov, ktorí slobodne, tvorivo, zodpovedne obohacujú a chránia spoločenský život etnity.

Vladimir VALENT
Nahlásiť administrátorovi

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články