Veľká noc v Kulpíne

Oslavy a otázniky

„Novopohanstvo nesmie prerásť tradície. Kresťanskú slávnosť Všetkých svätých a spomienku na zosnulých si treba uctiť." Píše to na titulnej strane najnovšieho čísla Slovenských národných novín, ktoré vydáva Matica slovenská z Martina a ktoré vychádzajú so zajtrajším dátumom. V nich je tiež text o oslavách storočnice slovenského gymnázia v Petrovci a črta o Michalovi Milanovi Harmincovi, architektovi európskeho formátu, rodákovi z Kulpína.

 

Oslavy a otázniky

 

Slávnosť Všetkých svätých je v katolíckej cirkvi radostným sviatkom a spája sa s nádejou na vzkriesenie. Uvádza autorka článku Eva Zelenayová . Sviečky, ktoré sa na hroboch zapaľujú symbolicky označujú svetlo večné. Je to ten duchovný rozmer tejto kresťanskej slávnosti, ktorý však pomaly do úzadia zatláčajú komerčné a svetácke záujmy. Víťazí konzum a okázalosť nad pietou a pokorou pred majestátom smrti. Hroby zasypané kvetmi a vencami sťaby neraz zadúšali plameň sviečky a jeho duchovné posolstvo.

V článku sa píše aj o halloweene a šírení tohto pohanského kultu na Slovensku. HEDr. Ľuboslav Hromják sa k halloweenu takto vyjadruje: „Vnímam ho ako vyslovene cudzí element, ktorý sa prieči slovenským tradíciám a je prejavom šíriaceho sa novopohanstva, ktoré sa usiluje hravou a nenápadnou formou vytláčať kresťanskú tradíciu úcty k svätým a modlitieb za duše v očistci."

Črtu Ako Harminc vkročil do moderny autor začína údajmi: „Je to takmer neuveriteľné – skromný architekt, dokonca samouk Michal Milan Harminc má v Európe tristo ním projektovaných budov, z toho stosedemdesiatjeden na Slovensku. Narodil sa 7. októbra1869 v slovenskej osade Kulpín pri srbskom Petrovci – je to práve stopäťdesiat rokov. Vychodil nemeckú ľudovú školu, lebo slovenskej tam nebolo..."

 

Oslavy a otázniky

 

O oslavách storočnice gymnázia v Petrovci píše Zuzana Pavelcová. V texte s titulkom Oslavy sprevádzali aj otázniky okrem iného autorka uvádza, že sa za oslavami petrovského gymnázia... „do príjemných dojmov vnárajú otázniky, ako slovenská menšina zvládne boj so silnou asimiláciou, ktorá sa podpísala pod to, že slovenských žiakov z roka na rok ubúda nielen na gymnáziu, ale i na základných školách, ktoré v tomto školskom roku zívajú prázdnotou.

 

Katarína Pucovská

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články