Veľká noc v Kulpíne

Gratulácia Jánovi Kišgecimu

V roku, ktorý pomaly uzavierame, iste najvýznamnejšie profesionálne ocenenie udelené Slovákovi z Vojvodiny, sa dostalo Dr. Jánovi Kišgecimu. K udeleniu čestného akademického titulu „Doctor honoris causa" Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre mu pogratuloval aj Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V liste okrem iného uvádza: „Aj vďaka Vám ostáva národné povedomie už dlhé roky hlboko zakorenené v srdciach vojvodinských Slovákov..." Na sklonku roka, pred dvomi dňami, pán profesor oslavoval meniny. Veď, aj tradičnou rodinnou oslavou sa zachováva národné povedomie. Keďže, ale, v rodine majú dvojaké národné povedomie, u nich sa vraj oslavuje všetko: aj Vianoce, aj Božić, aj Jána a aj „krsna slava Svetog Nikole" (pravoslávna rodinná slávnosť Svätého Mikuláša). Tolerancia nám je na týchto multietnických končinách vštepená.

 

Gratulácia Jánovi Kišgecimu

 

Gratulácia Jánovi Kišgecimu

 

Gratulácia Jánovi Kišgecimu

 

Syn Jána Kišgeciho Janko, ktorý v tomto významnom roku, – roku storočnice slovenského gymnázia v Petrovci, – bol jeho absolventom, na meninových oslavách chýbal, keďže je čerstvým vysokoškolákom a cesta zo Slovenska počas vianočných sviatkov je prinajmenšom náročná. Vianočný stromček u nich predsa nechýbal. Ozdobený bol ešte pred našimi Vianocami a zostane v byte aj počas pravoslávnych vianočných sviatkov. O to sa postarala manželka Marica a výzdoby na vianočný stromček s podobizňami každého člena rodiny Kišgeciovej, im zaslali priatelia z ďaleka.

Ján Kišgeci sa prevažnú časť života venoval vede, ale si stále zachovával hlboký rešpekt voči dedičstvu a tradícii a stále mu bolo blízke aj umenie. V rodičovskom dome v Báčskom Petrovci preto dodnes chráni starodávny rodinný nábytok a snuje plány ako tie vzácne starodávne predmety, z ktorých mnohé majú vyše sto rokov, sprístupniť aj širšej verejnosti.

 

Gratulácia Jánovi Kišgecimu

 

Gratulácia Jánovi Kišgecimu

 

Gratulácia Jánovi Kišgecimu

 

Gratulácia Jánovi Kišgecimu

 

Aj tú a takú prácu na národnom poli iste mal na mysli Miroslav Lajčák, keď písal:

„Zároveň mi dovoľte vysloviť poďakovanie za Vašu angažovanosť v krajanskej komunite v srbskej Vojvodine. Aj vďaka Vám ostáva národné povedomie už dlhé roky hlboko zakorenené v srdciach vojvodinských Slovákov, pre ktorých patríte medzi intelektuálne vzory a piliere ochrany identity a duchovného dedičstva. Dlhodobo udržiavaná životaschopnosť a bohaté aktivity slovenskej komunity vo Vojvodine napomáhajú k zbližovaniu Slovenskej republiky a Srbskej republiky a rozvoju našich vzájomných vzťahov vo všetkých oblastiach. Vážený pán profesor a drahý priateľ, do budúcnosti Vám prajem mnoho osobných a pracovných úspechov, tvorivosti, pevné zdravie a osobnú pohodu."

Pripájame sa k tejto gratulácii!

 

List Miroslava Lajčáka Jánovi Kišgecimu

 

List Miroslava Lajčáka Jánovi Kišgecimu

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články