Veľká noc v Kulpíne

Desiate číslo Čar(b)ológu

Pred dvanástimi rokmi Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, na podnet univerzitnej profesorky Jarmily Hodoličovej, začalo vydávať slovenský študentský časopis literárnych prác z detskej literatúry Čar(b)ológ. Jubilejné, desiate číslo vyšlo na sklonku roka 2019 a obsahuje desať študentských literárnych prác, básničiek a krátkych próz pre deti. Hlavnou redaktorkou aj tohto čísla je prof. Jarmila Hodoličová, ktorá, aj keď už vo výslužbe, s Čar(b)ológom sa úplne nechcela rozlúčiť. Mladých začínajúcich autorov aj ďalej chcela posmeľovať v ich začiatočných krokoch. Avšak, s týmto desiatym číslom sa predsa s čitateľmi časopisu lúči. Vášeň k literatúre a slovenčine zaiste bude rovnako náruživo vštepovať aj svojim vnúčatám.

 

Desiate číslo Čar(b)ológu

 

Desiate číslo Čar(b)ológu

 

Desiate číslo Čar(b)ológu

 

Jarmila Hodoličová počas svojej štyridsaťročnej vedeckej činnosti svoju životnú vášeň venovala literatúre a kultúrnej histórii vojvodinských Slovákov a orientovala sa najmä na skúmanie ženskej literatúry a ženských hnutí vo Vojvodine a na detskú literatúru. Na jej podnet sa na Filozofickej fakulte v Novom Sade v rámci študijnej skupiny slovenský jazyk a literatúra začala vyučovať slovenská literatúra pre deti a mládež. Prirodzeným dôsledkom týchto snáh bolo aj založenie časopisu študentských prác z detskej literatúry Čar(b)ológ. Viacerí študenti, ktorí tu začali publikovať svoje práce, už vydali aj nejednu vlastnú knihu pre deti. Iste aj tento nesmierny prínos k rozvoju a propagácii slovenskej detskej literatúry mali na mysli kolegovia z Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade, Katedry slovenského jazyka a literatúry, keď Jarmilu Hodoličovú vlani navrhli na Cenou Ondreja Štefanka.

V elektronických vydaniach predchádzajúcich deviatich čísel Čar(b)ológu si možno zalistovať TU:
http://www0.ff.uns.ac.rs/studenti/listovi/studenti_listovi_carbolog.html

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články