Ničenie menšinových redakcií RTV

Novinárske a mediálne združenia pred týždňom, 13. augusta 2020 zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom označili politiku vedenia verejného mediálneho servisu Vojvodiny za „zhubnú" a ohlásené prepúšťanie viac ako 250 novinárov Rádio-televízie Vojvodiny (RTV) za neprípustné. Hodnotia, že takou politikou budú ohrozené predovšetkým menšinové redakcie. Zároveň vyzývajú vedenie RTV, aby to znemožnilo alebo podalo demisiu. Tri menšinové redakcie Rádia Nový Sad – tretieho programu: slovenská, rumunská a rusínska v pondelok 17. augusta adresovali naliehavý list generálnemu riaditeľovi RTV, v ktorom žiadajú pozastavenie prepúšťania novinárov v týchto redakciách. Redakcia druhého rádiového programu – Maďarská redakcia, dnes tiež vyzvala vedenie RTV odstúpiť, ak nie je schopné zastaviť prepúšťanie a v liste sa členovia redakcie pýtajú: „Si je vedenie RTV vedomé, že personálna politika v posledných dvoch alebo troch rokoch vedie de facto k zničeniu menšinových redakcií?" Táto redakcia dnes dokonca pohrozila aj protestom a v tlačovej správe píše: „Pripomíname vám, že príslušníci národnostných menšín majú ústavné právo byť informovaní vo svojom materinskom jazyku a ako daňoví poplatníci za to aj platia."

 

Ničenie menšinových redakcií RTV

 

Vo vyhlásení, ktoré v minulom týždni podpísali Združenie nezávislých lokálnych médií Lokal press, Asociácia online médií (AOM), Nezávislé združenie novinárov Srbska a Nezávislé združenie novinárov Vojvodiny sa tiež uvádza: „Týmto krokom bude zasiahnuté predovšetkým informovanie v menšinových jazykoch, pretože v týchto redakciách sa už roky stretávajú s nedostatkom pracovných síl a RTV pre nich zatiaľ nenašlo riešenie." Mienia, že ide o hrubé a pretrvávajúce devastovanie systému verejných médií v Srbsku a zužovania novinárskeho a produkčného personálu v tomto médiu. Dodávajú, že RTV dlhodobo zaznamenáva pokles kvality programov „bez jasnej vôle vedenia tejto ustanovizne zlepšiť situáciu".

Členovia maďarskej redakcie hodnotia, že vedenie RTV „ničí" redakcie v menšinových jazykoch. Podľa nich počet zamestnancov v RTV za posledných 10 rokov neustále rastie a v maďarskej redakcii Rádia Nový Sad, ako aj v iných menšinových redakciách sa situácia stala neudržateľnou. „Vedenie RTV okrem toho neustále požaduje zákaz zamestnávania, čo sa však podľa všetkých náznakov nevzťahuje na všetkých a na všetky pracovné jednotky," uvádza sa vo vyhlásení.

Zamestnancov, angažovaných priamo na výrobe programu vedenie chce zredukovať. Tí sa vlastne v posledných rokoch takmer ani nepriberali, lež sa angažovali dočasne, prostredníctvom agentúr a teraz s nimi chcú prerušiť zmluvu. Novinárov, ktorí sú najdôležitejší, keďže sú výrobcami programu, chcú prepúšťať, kým do niektorých pracovných jednotiek zamestnancov pribúda. Pred mesiacom bol zverejnený doplnený obsiahly dokument, v ktorom je na 678 stranách vypracovaná systematizácia pracovných miest http://static.rtv.rs/pdf/2020/07/13/sistematiz-16-izmene.pdf, ktorá má definovaných vyše 1128 pozícií (niektoré pozície môžu obsadiť aj dve osoby), na základe čoho možno uzavrieť koľko je zamestnancov v RTV. Systematizácia sa, zrejme, neustále dopĺňa novými pracovnými pozíciami. Jedno pracovné miesto v sektore, ktorý sa zaoberá riadením mediálnej siete podunajských krajín od 1. augusta je obsadené Annou Tomanovou Makanovou. Pred mesiacom boli zverejnené aj Pravidlá o organizácii a systematizácii, čo si možno pozrieť TU: http://static.rtv.rs/pdf/2020/07/13/pravilnik-o-sistematizaciji-preciscen-tekst.pdf

„Ak vedenie RTV nie je schopné zabezpečiť materiálne a iné pracovné podmienky, prečo neodstúpi? Ak vedenie a zakladateľ RTV tak často verejne hovoria o dôležitosti menšinových médií a viacjazyčnosti RTV, prečo potichu prispievajú k ich zničeniu?" Pýtajú sa členovia maďarskej redakcie a jasne naznačujú, že od vedenia RTV očakávajú jasné odpovede na otázky. „V opačnom prípade budeme nútení siahnuť po iných formách protestov, počítajúc s podporou a spoluprácou novinárskych združení, medzinárodných mediálnych organizácií a odborových združení."

 

Katarína Pucovská