Poznajme osobnosti

Rozlúčkové návštevy J.E. Dagmar Repčekovej

Dagmar Repčeková v polovici decembra ukončí svoju diplomatickú misiu v našej krajine a pomaly sa lúči s tunajšími vládnymi a národnostnými predstaviteľmi. Predvčerom sa zúčastnila na slávnostnej schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, kde jej a profesorovi Jánovi Kišgecimu udelili plakety NRSNM. Predtým pani veľvyslankyňu prijal prvý podpredseda vlády a minister zahraničia Srbska Ivica Dačić. Včera sa slovenská veľvyslankyňa rozlúčila aj s najvyššími predstaviteľmi AP Vojvodiny: predsedom pokrajinskej vlády Igorom Mirovićom a predsedom zhromaždenia AP Vojvodiny Istvánom Pastorom.

 

Dagmar Repčeková u Igora Mirovića (foto: Vlada Vojvodine)

 

Dagmar Repčeková u Igora Mirovića (foto: Vlada Vojvodine)

 

Dagmar Repčeková a podpredseda vlády Srbska Ivica Dačić v srdečnom rozhovore konštatovali, že blízke a priateľské vzťahy oboch krajín majú dlhú tradíciu a poukázali na nevyhnutnosť ďalšieho zveľaďovania bilaterálnych vzťahov vo všetkých oblastiach, zvlášť v hospodárskej sfére. Dačić sa poďakoval za sústavnú podporu Slovenska v eurointegrácii Srbska a za podporu územnej integrity a suverenity Srbska.

Repčeková zdôraznila, že okrem veľmi dobrých vzťahov medzi dvoma našimi krajinami a úspešnej spolupráce so srbskými predstaviteľmi a inštitúciami, sa počas svojho mandátu ubezpečila aj o pevnom priateľstve medzi našimi dvoma krajinami a dvoma národmi. Uvádza sa vo vyhlásení Ministerstva zahraničných vecí Srbska.

 

Dagmar Repčeková na návšteve u Ivicu Dačića (Foto: mfa.gov.rs)

 

Dagmar Repčeková na návšteve u Ivicu Dačića (Foto: mfa.gov.rs)

 

Včera Dagmar Repčekovú na rozlúčkovú návštevu prijal pokrajinský premiér Igor Mirović. Poďakoval sa jej za príspevok, ktorým počas funkčného obdobia prispela k posilneniu spolupráce medzi oboma krajinami, a zdôraznil, že pokrajinská vláda bude aj naďalej podporovať slovenskú menšinu.

„Ďakujem pokrajinskej vláde a všetkým inštitúciám, ktoré podporujú zachovanie a rozvoj identity slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine," uviedla veľvyslankyňa Repčeková.

S Repčekovou sa stretol aj predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny István Pastor, ktorý sa poďakoval slovenskej veľvyslankyni za mimoriadne úsilie, odhodlanie a otvorenosť, ktoré vynaložila počas svojej práce v Srbsku. Tiež zdôraznil, že vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom majú aj ďalšiu konotáciu, - je to prítomnosť slovenského národnostného spoločenstva vo Vojvodine, ktoré prispieva k zachovaniu podstaty tejto oblasti. Tiež predstavuje spojovník medzi našimi dvoma krajinami a je základom pre ďalšiu dobrú spoluprácu.

Veľvyslankyňa Repčeková zdôraznila, že sa počas svojho pôsobenia snažila pomáhať pri poskytovaní rozvojovej pomoci Srbsku, tiež v realizácii spoločných projektov a prilákaní slovenských investorov. Zhodnotila, že Srbsko v predchádzajúcom období dosiahlo hospodársky pokrok a dodala, že Slovensko vidí Srbsko a celý západný Balkán v Európskej únii, čo podľa jej názoru ďalej ovplyvní stabilitu celého regiónu.

Pred štyrmi rokmi 9. septembra 2015 v Belehrade Dagmar Repčeková odovzdala poverovacie listiny do rúk vtedajšieho prezidenta Tomislava Nikolića.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články